Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj: 13-002489/21 Održavanja aplikativnog software-a (RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Nov 16, 2021 01:35 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001974/21 Nabavka usluga održavanja ICIS/zajednički servisi za eUsluge informacionog sistema Nov 16, 2021 12:00 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2 broj 13-001640/21 Nabavka usluga servisiranja i održavanja mašinskih instalacija, klima uređaja, toplovodnih pumpi i protiv požarne zaštite u javnim objektima za period 2022... Nov 16, 2021 11:47 AM
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002187/21 Nabavka, isporuku i ugradnju tabli turističkih saobraćajnih znakova za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Nov 15, 2021 08:13 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-001747/21 Nabavka antivirus licenci - produženje za 2022., 2023. i 2024. godinu za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Nov 12, 2021 01:41 PM
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj: 13-002481/21 Nabavka kompjuterskih usluga Održavanja softvera za elektronsko podnošenje poreskih prijava u Poreskoj upravi “ePRIJAVA” za potrebe Direkcije za finansij... Nov 12, 2021 12:55 PM
Odluka o izboru broj: 13-002071/21 Nabavka radova na pregrađivanju učionice u JU Trinaestoj osnovnoj školi Bukvik Nov 12, 2021 12:48 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10-565-2/21 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Nov 12, 2021 09:51 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001772/21 od 09.11.2021. godine Nabavka usluga štampanja dokumentacije za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota Nov 11, 2021 01:14 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001448/21 Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika u toku 2022., 2023. i 2024. godine za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH Nov 11, 2021 12:57 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-001448/21 (lot 2) Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika u toku 2022., 2023. i 2024. godine za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH Nov 11, 2021 12:57 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 1 i 3 Nabavka usluga servisiranja i održavanja mašinskih instalacija, klima uređaja, toplovodnih pumpi i protiv požarne zaštite u javnim objektima za period 2022... Nov 11, 2021 12:38 PM
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača broj 13-001861/21 Nabavka noćne termovizije - binokularne sa montažom i dvogleda za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nov 11, 2021 12:26 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001569/21 od 09.11.2021. godine “Nabavka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2022., 2023. i 2024. godinu” Nov 11, 2021 11:58 AM
Odluka o izboru 13-003585/20 (0237/21) Nov 11, 2021 11:42 AM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača broj 13-001334/21 Nabavka balistickih prsluka za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nov 11, 2021 08:56 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-002504/21 Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - 2/21 Nov 09, 2021 01:30 PM
Tehnička specifikacija Usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2022. godini,13-002423/21 Nov 09, 2021 01:19 PM
Poziv za dostavu ponuda Usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2022. godini,13-002423/21 Nov 09, 2021 01:16 PM
Pojedinačni ugovor od 20. 10. 2021. godine Nov 09, 2021 08:43 AM