Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Dec 21, 2022 12:43 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Dec 21, 2022 12:41 PM
Odluka o izboru 13-002432/21 (0408/22,0404/22,0367/22,0374/22,0389/22,0387/22) Odluka o izboru 13-002432/21 (0408/22,0404/22,0367/22,0374/22,0389/22,0387/22) Dec 21, 2022 11:13 AM
Odluka o izboru 13-002431/21 (0744/22,0743/22,0726/22,0695/22,0693/22,0673/22) Odluka o izboru 13-002431/21 (0744/22,0743/22,0726/22,0695/22,0693/22,0673/22) Dec 21, 2022 09:48 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002800/22 13-002800/22 Dec 21, 2022 08:47 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002476/22 od 13.12.2022. godine Nabavka opreme za grijanje i hlađenje za tri MZ u Brčko distriktu BiH (Krepšić 1, Vukšić Donji i Dubravice) Dec 20, 2022 03:26 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002364/22 Dec 19, 2022 02:59 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Rušenje postojećeg objekta u Zoni rada i industrije Brod Rušenje postojećeg objekta u Zoni rada i industrije Brod, 13-002917/22 Dec 16, 2022 12:32 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Dec 16, 2022 08:54 AM
Odluka o izboru 13-002837/22 13-002837/22 Dec 14, 2022 11:28 AM
Odluka o izboru 13-000494/22 13-000494/22 Dec 14, 2022 09:04 AM
Odluka o izboru 13-002911/22 13-002911/22 Dec 13, 2022 11:36 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke,Nabavka i ugradnja toplotne pumpe za sistem grijanja i hlađenja za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i Institucija u Brčko distriktu Nabavka i ugradnja toplotne pumpe za sistem grijanja i hlađenja za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i Institucija u Brčko distriktu , 13-003283/22... Dec 09, 2022 03:23 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka, broj: 13-003236/22 Nabavka računarske opreme za rad inspektora na terenu za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat Dec 09, 2022 03:13 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002970/22 usluge održavanja Web sajta, hostinga, domena i ažuriranje stranice Komisije za papire od vrijednosti Dec 09, 2022 02:51 PM
Tenderska dokumentacija Nepredviđeni radovi na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva I faza u Brčko distriktu BiH - ponovljeni postupak Dec 09, 2022 02:20 PM
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku broj 13-003228/22 Nepredviđeni radovi na izgradnji javnog objekta za potrebe zdravstva I faza u Brčko distriktu BiH - ponovljeni postupak Dec 09, 2022 02:19 PM
“ Kompleti alata -kutija sa alatom“ za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002598/22 Dec 09, 2022 01:16 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (0754/22) Dec 09, 2022 12:52 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-003240/22 Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i asfaltiranja pretovarne stanice za otpad Dec 09, 2022 11:09 AM