Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Poziv i tenderska dokumentacija za pregovarački postupak 13-001453/20 Jun 02, 2020 01:55 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka broj: 13-001408/20 Nabavka radova na uređenju dvorišta (izgradnja terena za male sportove, parkinga, ograđivanje i uređenje dvorišta) JU Prve osnovne škole - PŠ Brezik Jun 02, 2020 09:25 AM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovpljnijeg ponuđača 13-000395/20 Jun 01, 2020 11:49 AM
Izvod iz Sl. lista BiH 13-000843/20 Jun 01, 2020 09:16 AM
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču 13-001401/20 May 29, 2020 02:39 PM
Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču 13-001401/20 May 29, 2020 02:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,13-000317/20 Nabavka radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela May 29, 2020 11:57 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000703/20 nabavka cvijeća za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijata Vlade May 29, 2020 08:39 AM
Odluka o izboru 13-003611/19 Odluka o izboru 13-003611/19 May 28, 2020 11:29 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-003204/19 Nabavka usluga održavanja računarske i srodne opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum za 2020, 2021 i 2022. g... May 27, 2020 01:57 PM
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku i Tenderska dokumentacija Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi May 27, 2020 01:48 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-001415/20 May 27, 2020 11:00 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-001367/20 May 27, 2020 09:39 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001360/20 od 14.05.2020. godine Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi - pregovarački postupak May 27, 2020 09:17 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001362/20 od 13.05.2020. godine "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" May 22, 2020 01:14 PM
Nova Odluka o dodjeli ugovora 13-003537/19 May 22, 2020 12:22 PM
Poziv za dostavu ponuda za nabavku PCR kabineta May 22, 2020 09:03 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001353/20 od 20.05.2020. godine “Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” May 21, 2020 01:44 PM
Odluka o izboru 13-000197/20 (0029) Odluka o izboru 13-000197/20 (0029) May 21, 2020 12:50 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-001401/20 May 21, 2020 08:21 AM