Налазите се овде: Дом Users Марина Кисић

Марина Кисић

 Наслов   Врста 
Nabavka roba - suveniri sa simbolima Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika, 13-002295/22 Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH i Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka sportske opreme za potrebe JU Gimnazije "Vaso Pelagić" Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga održavanja zelenih površina za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka knjiga za potrebe Biblioteke - Knjižnice u Brčko distriktu BiH Otvoreni postupak
Nabavka inventara za svlačionicu FK Jugović, MZ Gredice 1 za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Otvoreni postupak
Izgradnja objekata vodosnabdijevanja-4 lota za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Otvoreni postupak
Nabavka usluga organizacije rada klizališta za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje Otvoreni postupak
Tekuće održavanje rampi i znakova upozorenja u šumi i na odbrambenim nasipima Otvoreni postupak
Održavanje zgrade Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja toplotne pumpe za sistem grijanja i hlađenja za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i Institucija u Brčko distriktu Otvoreni postupak
Održavanje licenci za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Usluge održavanja zelenih površina školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Rušenje postojećeg objekta u Zoni rada i industrije Brod Otvoreni postupak
„Uređenje pozornice u postojećem objektu Doma kulture MZ Brka, Brčko distrikt BiH“ Otvoreni postupak
Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2023. godine Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za novu server salu za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenja za informatiku Otvoreni postupak
Tehnički sistemi za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka usluga štampanja za potrebe Službe za arhiv Otvoreni postupak
Nabavka radova na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2023. godinu Otvoreni postupak
Zamjena opreme sistema za grijanje objekta u ul. Bosne Srebrne 12 Otvoreni postupak
Proširenje postojećeg storage uređaja i produženje supporta za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka cvijeća za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Otvoreni postupak
Nabavka klima uređaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka ogrevnog drveta i uglja za centralno grijanje za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Otvoreni postupak
Nabavka usluga skeniranja, indeksiranja i pohrane zemljišnih knjiga u bazu podataka za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Izmještanje stubova NN mreže i javne rasvjete na području Brčko distrikta Otvoreni postupak
Nabavka usluga za laboratorijsko ispitivanje uzoraka, analiza i superanaliza goveda Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratorij) - laboratorijske pipete i pribor Otvoreni postupak
Zacjeljivanje kanala u svrhu stabilizacije klizišta u MZ Gredice II Otvoreni postupak
Nabavka knjiga za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu - 2 Lota Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka opreme za centralno grijanje za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka poklona za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe JU Četvrte osnovne škole Brčko Otvoreni postupak
Izgradnja trafostanice 10/0,4 kV sa podzemnim kablovskim vodom i niskonaponske mreže na području Brčko distrikta BiH po Lotovima od Lot 1 do Lot 2 Otvoreni postupak
Nabavka usluga za ispitivanje konstrukcije i izrade glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije JU Pete osnovne škole Brčko – PŠ Klanac Otvoreni postupak
Nabavka građevinsko zanatskih radova - 2 lota Otvoreni postupak
Usluge ispitivanja utvrđivanja prisustva genoma virusa afričke kuge svinja Pregovaracki postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji podova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Usluge projektne dokumentacije - izrada projekta za video nadzor Otvoreni postupak
Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine Otvoreni postupak