Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, br.: 13-000925/19 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, br.: 13-000925/19 15:08 22.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br.: 13-000925/19 Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br.: 13-000925/19 15:05 22.01.2020.
Nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava te usluga organizacije i realizacije koncerata na otvorenom u sklopu kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu 2019'' - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Odluka izboru najpovoljnijih ponuđača 14:55 21.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003201/19 od 13.01.2020. godine Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH 14:54 21.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001978/19 Nabavka vatrogasne opreme - 2 lota 08:54 20.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000566/19 Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH 08:36 20.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003310/19 Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu 08:19 20.01.2020.
Odluka o izboru 13-003818/19 10:14 15.01.2020.
Odluka o izboru 13-002950/19 Nabavka stručne literature 09:55 15.01.2020.
Odluka o izboru 13-003763/19 09:02 15.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002134/19 NABAVKA RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU RAMPI I ZNAKOVA UPOZORENJA U ŠUMI I NA ODBRAMBENIM NASIPIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH 14:04 13.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003211/19 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH, na osnovu otvorenog po... 14:58 03.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003027/19 Izgradnja - izmiještanje fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju prema regulacionom planu Centar Brčko 14:39 03.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002842/19 Nabavka Microsoft enterprise licenci za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH za 2020 - 2022 godinu 14:23 03.01.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002361/19 Nabavka elektronske i fotografske opreme i opreme za prezentaciju 14:00 03.01.2020.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sve lotove zajedno sa posebnim odlukama Nabavka usluga održavanja računarske i srodne opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum za 2020, 2021 i 2022. g... 10:38 31.12.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003609/19 radovi na uređenju dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko 09:15 31.12.2019.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sve lotove Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 09:21 30.12.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za lot 16 Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 09:18 30.12.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za lot 15 Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 09:17 30.12.2019.