Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavkadodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 1/2020 13-003322/20 09:10 16.12.2020. 09:10 16.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Dodatni radovi na sanaciji klizišta u MZ Ograđenovac 13-003309/20 11:01 15.12.2020. 11:01 15.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 13:31 10.11.2020. 13:31 10.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata kaji su prošli kroz program obnove 13-002693/20 09:12 10.11.2020. 09:12 10.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Dezinfekciona sredstva i oprema za Izbornu komisiju 13-003131/20 13:11 03.11.2020. 13:11 03.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo 13-003066/20 12:15 03.11.2020. 12:15 03.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme radi sprečavanjua širenja virusa u uslovima epidemije COVID 19 na dan lokalnih izbora 2020.g.za potrebe izborne komisije. 13-003131/20 12:14 28.10.2020. 12:14 28.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka alkofola 96% 13-002776/20 13:43 15.10.2020. 13:43 15.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
„Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” 13-002455/20 12:51 25.09.2020. 12:51 25.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 11:53 24.09.2020. 11:53 24.09.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002452/20 13:53 11.09.2020. 13:53 11.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka zaštitne opreme i dezinfekciskih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-002378/20 14:26 08.09.2020. 14:26 08.09.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 3/2019 13-002404/20 09:22 08.09.2020. 09:22 08.09.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PDC kitova za detekciju COVID - 19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom i germicidnih/baktericidnih lampi 13-002236/20 14:35 28.08.2020. 14:48 28.08.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002256/20 08:32 28.08.2020. 08:32 28.08.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje softvera za poresku upravu 13-002193/20 11:58 26.08.2020. 11:58 26.08.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju 13-002183/20 08:59 14.08.2020. 08:59 14.08.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric sa jednom dozom vakcine)) za sezonu 2020/2021 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002066/20 13:40 03.08.2020. 14:48 07.08.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat (GeneXpert sistem) ,13-001957/20 15:02 20.07.2020. 15:02 20.07.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nadogradnja aplikativnog sistema – softvera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001453/20 13:54 02.06.2020. 13:54 02.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net