Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka usluga održavanja aplikativnog sistema - softvera Policije Brčko distrikta BiH 13-003190/19 09:14 29.10.2019. 09:14 29.10.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Servisiranje forenzičkog sistema Live scanner za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002534/19 14:46 24.09.2019. 14:46 24.09.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara) Kuglana - pružni prelaz 13-000934/19 09:33 03.05.2019. 09:33 03.05.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002393/18 od 27.07.2018. godine i broj: 13-003523/18 od 14.11.2018. godine 13:36 25.04.2019. 13:36 25.04.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu zaključenih ugovora broj 13-002393/18 13-000434/19 12:35 06.03.2019. 12:35 06.03.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2019. godine 13-003952/18 14:41 28.12.2018. 14:41 28.12.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po sklopljenim ugovorima, broj nabavke: 13-001607/18 od 25.05.2018. godine“ 09:10 16.11.2018. 09:10 16.11.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Набавка компјутерских услуга (дорада software-a главне књиге) за потребе Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ“ Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci. 14:38 24.10.2018. 14:38 24.10.2018. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 4/2017 13-002536/18 15:20 12.09.2018. 15:20 12.09.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 1/2018 13-002522/18 14:34 24.08.2018. 14:34 24.08.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
13-000407/18-Nabavka usluga za izradu glavnog projekta stambene zgrade za višeporodično stanovanje u Projektu DPSZ (RHP), Podoprojektu BH3 14:23 06.03.2018. 14:23 06.03.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera (RAS Aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13:48 20.02.2018. 13:48 20.02.2018. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-000469/18 13:32 08.02.2018. 13:32 08.02.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu 13-000339/18 12:59 05.02.2018. 12:59 05.02.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 13-001769/17 od 13.07.2017. godine 11:20 29.12.2017. 11:20 29.12.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 13:24 18.12.2017. 13:24 18.12.2017. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 11:40 13.12.2017. 11:40 13.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak 13-003373/17 12:02 29.11.2017. 12:02 29.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
21.11.2017. Servisiranje mobilne staniceza praćenje kvaliteta zrakau Brčko distriktu BiH 14:08 21.11.2017. 14:14 21.11.2017. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na izmještanju dalekovoda 10KV u MZ Broduša 15:24 13.11.2017. 15:24 13.11.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net