Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka dezinfekcionih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID - 19) 13-000904/20 Mar 20, 2020 08:29 AM Mar 20, 2020 08:29 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka respiratornih maski za zaštitu (Odjeljenje za javni registar) 13-000940/20 (Hitna procedura) Mar 19, 2020 02:10 PM Mar 19, 2020 02:10 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka lične zaštitne opreme- Pregovarački 13-000905/20 Mar 17, 2020 12:43 PM Mar 17, 2020 12:43 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava 13-000904/20 Mar 17, 2020 12:39 PM Mar 17, 2020 12:39 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa 13-000912/20 Mar 16, 2020 04:26 PM Mar 16, 2020 04:26 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka respiratora i pacijent monitora 13-000911/20 Mar 16, 2020 04:18 PM Mar 16, 2020 04:18 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka lične zaštitne opreme i materijala za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-000905/20 Mar 16, 2020 10:58 AM Mar 16, 2020 10:58 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionog alkoholnog sredstva za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa(COVID-19),13-000901/20 Mar 13, 2020 02:52 PM Mar 13, 2020 02:52 PM aida.serifovic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002115/19 od 25.07.2019. godine “ Feb 14, 2020 02:54 PM Feb 14, 2020 02:54 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavaka kompjuterskih usluga (Dorada software-a glavne knjige) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-000242/20 Feb 14, 2020 02:49 PM Feb 14, 2020 02:49 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Odluka o izmjeni odluke za Lot 11 13-003373/19 Feb 04, 2020 01:27 PM Feb 04, 2020 01:27 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na sanaciji klizišta na mikrolokaciji MZ Šatorovići, kod kuće Hasana Karahasanovića 13-000316/20 Jan 30, 2020 02:32 PM Jan 30, 2020 02:32 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Набавка компјутерских услуга (дорада software-a главне књиге) за потребе Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ 13-003782/19 Dec 18, 2019 02:15 PM Dec 18, 2019 02:15 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova na izgradnji objekata kanalisanja otpadnih voda u dijelu naselja Meraje, Brčko distrikt BiH. 13-003185/19 Dec 13, 2019 08:20 AM Dec 13, 2019 08:18 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
"Priključenje na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove" Broj 13-002490/19 Nov 28, 2019 12:12 PM Nov 28, 2019 12:12 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
18.11.2019.g. Набавка и сукцесивна уградња резервних дијелова и опреме за моторна возила у власништву Брчко дистрикта БиХ 18.11.2019.g. Набавка и сукцесивна уградња резервних дијелова и опреме за моторна возила у вл... Nov 18, 2019 02:20 PM Nov 18, 2019 02:20 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu 13-003310/19 Nov 14, 2019 01:26 PM Nov 14, 2019 01:26 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH, na osnovu otvorenog postupka 1/2019 13-003211/19 Nov 05, 2019 11:53 AM Nov 05, 2019 11:53 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog sistema - softvera Policije Brčko distrikta BiH 13-003190/19 Oct 29, 2019 09:14 AM Oct 29, 2019 09:14 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Servisiranje forenzičkog sistema Live scanner za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002534/19 Sep 24, 2019 02:46 PM Sep 24, 2019 02:46 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net