Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka opreme za borbu protiv pandemije korona virusa 13-000905/20 May 06, 2020 09:27 AM May 06, 2020 09:27 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka CT aparata,13-001008/20 May 04, 2020 11:42 AM May 04, 2020 11:42 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS KoV 2 13-001051/20 Apr 30, 2020 10:18 AM Apr 30, 2020 10:18 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavku robe- respiratornih maski,13-000944/20 Apr 29, 2020 02:01 PM Apr 29, 2020 02:01 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka mobilnog RTG uređaja 13-000972/20 Apr 28, 2020 12:27 PM Apr 28, 2020 12:27 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka crijeva i filtera za respiratore i anesteziološke aparate i zatvoreni sistem za sukciju za uspostavljenja mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-001075/20 Apr 24, 2020 10:26 AM Apr 24, 2020 10:26 AM aida.serifovic@bdcentral.net
20-91 Posebna odluika o pokretanju postupka i Odluka o dodjeli ugovora 13-001039/20 Apr 23, 2020 12:21 PM Apr 23, 2020 12:21 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- RAS aplikacija 13-000084/20 Apr 23, 2020 10:10 AM Apr 23, 2020 10:10 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera- Glavna knjiga 13-000083/20 Apr 23, 2020 08:36 AM Apr 23, 2020 08:36 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju CoV-2 13-001051/20 Apr 08, 2020 01:12 PM Apr 08, 2020 01:12 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka aparata za molekularnu dijagnostiku u realnom vremenu (RT PCR) 13-001028/20 Apr 07, 2020 12:45 PM Apr 16, 2020 11:09 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2020. i 2021. godinu uz mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma Apr 06, 2020 09:55 AM Apr 06, 2020 09:54 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka opreme za dezinfekciju medicinskog infektivnog otpada 13-0001039/20 Apr 06, 2020 09:26 AM Apr 29, 2020 02:01 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka respiratora za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH 13-001011/20 Apr 02, 2020 12:22 PM Apr 02, 2020 12:22 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka RTG uređaja 13-000972/20 Mar 30, 2020 11:03 AM Mar 30, 2020 11:03 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za prevenciju i kontrolu infekcije 13-000912/20 Mar 24, 2020 09:44 AM Mar 24, 2020 09:44 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava 13-000905/20 Mar 24, 2020 08:04 AM Mar 24, 2020 08:04 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih maski i zaštitnih rukavica za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove. 13-000965/20 Mar 23, 2020 01:00 PM Mar 23, 2020 01:00 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavku zaštitnih maski za lice,medicinskih rukavica i sredstava za dezinfekciju,13-000961/20 Mar 20, 2020 01:40 PM Mar 20, 2020 01:40 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih maski i zaštitnih rukavica za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Mar 20, 2020 01:36 PM Mar 20, 2020 01:36 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net