Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Dodatni radovi na sanaciji klizišta u MZ Ograđenovac 13-003309/20 Dec 15, 2020 11:01 AM Dec 15, 2020 11:01 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 Nov 10, 2020 01:31 PM Nov 10, 2020 01:31 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata kaji su prošli kroz program obnove 13-002693/20 Nov 10, 2020 09:12 AM Nov 10, 2020 09:12 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Dezinfekciona sredstva i oprema za Izbornu komisiju 13-003131/20 Nov 03, 2020 01:11 PM Nov 03, 2020 01:11 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo 13-003066/20 Nov 03, 2020 12:15 PM Nov 03, 2020 12:15 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme radi sprečavanjua širenja virusa u uslovima epidemije COVID 19 na dan lokalnih izbora 2020.g.za potrebe izborne komisije. 13-003131/20 Oct 28, 2020 12:14 PM Oct 28, 2020 12:14 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka alkofola 96% 13-002776/20 Oct 15, 2020 01:43 PM Oct 15, 2020 01:43 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
„Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” 13-002455/20 Sep 25, 2020 12:51 PM Sep 25, 2020 12:51 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 Sep 24, 2020 11:53 AM Sep 24, 2020 11:53 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002452/20 Sep 11, 2020 01:53 PM Sep 11, 2020 01:53 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka zaštitne opreme i dezinfekciskih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-002378/20 Sep 08, 2020 02:26 PM Sep 08, 2020 02:26 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 3/2019 13-002404/20 Sep 08, 2020 09:22 AM Sep 08, 2020 09:22 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PDC kitova za detekciju COVID - 19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom i germicidnih/baktericidnih lampi 13-002236/20 Aug 28, 2020 02:35 PM Aug 28, 2020 02:48 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002256/20 Aug 28, 2020 08:32 AM Aug 28, 2020 08:32 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje softvera za poresku upravu 13-002193/20 Aug 26, 2020 11:58 AM Aug 26, 2020 11:58 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju 13-002183/20 Aug 14, 2020 08:59 AM Aug 14, 2020 08:59 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric sa jednom dozom vakcine)) za sezonu 2020/2021 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002066/20 Aug 03, 2020 01:40 PM Aug 07, 2020 02:48 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat (GeneXpert sistem) ,13-001957/20 Jul 20, 2020 03:02 PM Jul 20, 2020 03:02 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nadogradnja aplikativnog sistema – softvera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001453/20 Jun 02, 2020 01:54 PM Jun 02, 2020 01:54 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka PCR kabineta i pripadajuće opreme sa potrošnim materijalom 13-001401/20 May 29, 2020 02:35 PM May 29, 2020 02:35 PM zoran.sibalija@bdcentral.net