Vi ste ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka usluga održavanja aplikativnog sistema - softvera Policije Brčko distrikta BiH 13-003190/19 Oct 29, 2019 09:14 AM Oct 29, 2019 09:14 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Servisiranje forenzičkog sistema Live scanner za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002534/19 Sep 24, 2019 02:46 PM Sep 24, 2019 02:46 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara) Kuglana - pružni prelaz 13-000934/19 May 03, 2019 09:33 AM May 03, 2019 09:33 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002393/18 od 27.07.2018. godine i broj: 13-003523/18 od 14.11.2018. godine Apr 25, 2019 01:36 PM Apr 25, 2019 01:36 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu zaključenih ugovora broj 13-002393/18 13-000434/19 Mar 06, 2019 12:35 PM Mar 06, 2019 12:35 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2019. godine 13-003952/18 Dec 28, 2018 02:41 PM Dec 28, 2018 02:41 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po sklopljenim ugovorima, broj nabavke: 13-001607/18 od 25.05.2018. godine“ Nov 16, 2018 09:10 AM Nov 16, 2018 09:10 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Набавка компјутерских услуга (дорада software-a главне књиге) за потребе Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ“ Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci. Oct 24, 2018 02:38 PM Oct 24, 2018 02:38 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 4/2017 13-002536/18 Sep 12, 2018 03:20 PM Sep 12, 2018 03:20 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku 1/2018 13-002522/18 Aug 24, 2018 02:34 PM Aug 24, 2018 02:34 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
13-000407/18-Nabavka usluga za izradu glavnog projekta stambene zgrade za višeporodično stanovanje u Projektu DPSZ (RHP), Podoprojektu BH3 Mar 06, 2018 02:23 PM Mar 06, 2018 02:23 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Održavanje aplikativnog softvera (RAS Aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 20, 2018 01:48 PM Feb 20, 2018 01:48 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-000469/18 Feb 08, 2018 01:32 PM Feb 08, 2018 01:32 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu 13-000339/18 Feb 05, 2018 12:59 PM Feb 05, 2018 12:59 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 13-001769/17 od 13.07.2017. godine Dec 29, 2017 11:20 AM Dec 29, 2017 11:20 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. Dec 18, 2017 01:24 PM Dec 18, 2017 01:24 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove Dec 13, 2017 11:40 AM Dec 13, 2017 11:40 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak 13-003373/17 Nov 29, 2017 12:02 PM Nov 29, 2017 12:02 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
21.11.2017. Servisiranje mobilne staniceza praćenje kvaliteta zrakau Brčko distriktu BiH Nov 21, 2017 02:08 PM Nov 21, 2017 02:14 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na izmještanju dalekovoda 10KV u MZ Broduša Nov 13, 2017 03:24 PM Nov 13, 2017 03:24 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net