Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA GRADSKI STADION (V FAZA GRADNJE) 13-002099/23 13:56 01.12.2023. 13:56 01.12.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-002324/23 09:41 01.12.2023. 09:41 01.12.2023. marina.kisic@bdcentral.net
„Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH" 13-002388/23 15:00 29.11.2023. 15:00 29.11.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 13-002618/23 13:51 28.11.2023. 13:51 28.11.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Nabavka usluga održavanja zelenih površina školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje” 13-002699/23 13:58 24.11.2023. 13:58 24.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja čistoće pijaca 13-002631/23 13:22 24.11.2023. 13:22 24.11.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-002357/23 09:35 24.11.2023. 09:35 24.11.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka softvera eProtokol za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH 13-002628/23 09:19 24.11.2023. 09:19 24.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja klima uređaja za prostor koji je dat na korištenje RVI "91" za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13-002705/23 08:31 24.11.2023. 08:31 24.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga štampanja za potrebe Službe za arhiv 13-002723/23 15:02 22.11.2023. 15:02 22.11.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka radova provođenje mjera na zaštiti od poplava u svim fazama odbrane od poplava na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 13-002575/23 13:50 22.11.2023. 13:50 22.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka reklamnog materijala, poklona, poslovnih poklona (suvenira) za potrebe Kancelarije gradonačelnika 13-002570/23 13:04 22.11.2023. 13:04 22.11.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka i sukcesivna ugradnja autoguma za potrebe odjela i institucija Brčko distrikta BiH za 2024., 2025. i 2026. godinu 13-002298/23 12:48 21.11.2023. 12:48 21.11.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-002357/23 09:27 16.11.2023. 09:27 16.11.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Asfaltiranje i uređenje terena za parkinga vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-002604/23 13:50 15.11.2023. 13:50 15.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH, 2/23 13-002550/23 14:40 14.11.2023. 14:40 14.11.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka usluga deminiranja na području Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 13-002296/23 13:31 14.11.2023. 13:31 14.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ 13-002088/23 14:03 13.11.2023. 14:03 13.11.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rušenju montažnog objekta pored česme u MZ Centar II Brčko 13-002560/23 14:07 08.11.2023. 14:07 08.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka radova krečenja prostorija za potrebe Direkcije za finansije 13-002520/23 14:00 07.11.2023. 14:00 07.11.2023. vesna.cebic@bdcentral.net