Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
“Nabavka radova na izgradnji fiskulturnih sala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota)” 13-003328/23 Mar 15, 2024 01:23 PM Mar 15, 2024 01:23 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
“Nabavka radova na rekonstrukciji školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (5 lotova)” 13-003347/23 Mar 15, 2024 12:36 PM Mar 15, 2024 12:36 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka aparata za automatizovanu identifikaciju mikroorganizama masenom spektrometrijom 13-000433/24 Mar 15, 2024 12:15 PM Mar 15, 2024 12:15 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala od strane internog kontrolora 13-000667/24 Mar 15, 2024 12:13 PM Mar 15, 2024 12:13 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nastavak radova na izgradnji objekta gradskog stadiona (V faza izgradnje) 13-000197/24 Mar 12, 2024 01:41 PM Mar 12, 2024 01:41 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratorij)-Dijagnostičke potrepštine 13-000365/24 Mar 06, 2024 08:51 AM Mar 06, 2024 08:51 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-000313/24 Feb 29, 2024 01:51 PM Feb 29, 2024 01:51 PM marina.kisic@bdcentral.net
Usluge zakupa prostora za web sajt i registraciju domena na 3 godine 2024-2026 godine za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13-000302/24 Feb 29, 2024 08:38 AM Feb 29, 2024 08:38 AM ruzica.lukic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja čistoće pijaca za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13-000203/24 Feb 28, 2024 02:05 PM Feb 28, 2024 02:05 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki laboratorij)-Laboratorijske pipete i pribor 13-000363/24 Feb 27, 2024 12:46 PM Feb 27, 2024 12:46 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Skupštine 13-000287/24 Feb 27, 2024 11:31 AM Feb 27, 2024 11:31 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Računari i računarska oprema za potrebe Odjeljenja za javni registar 13-000348/24 Feb 26, 2024 01:01 PM Feb 26, 2024 01:01 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2024 13-000199/24 Feb 22, 2024 11:26 AM Feb 22, 2024 11:26 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota)” 13-000214/24 Feb 21, 2024 01:16 PM Feb 21, 2024 01:16 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka softwarea i opreme za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000415/24 Feb 21, 2024 12:41 PM Feb 21, 2024 12:41 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala 13-000288/24 Feb 21, 2024 12:40 PM Feb 21, 2024 12:40 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe Kancelarije Gradonačelnika - Inspektorata 13-003149/23 Feb 20, 2024 01:28 PM Feb 20, 2024 01:28 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
“Isporuka, ugradnja i puštanje u rad analizatora za mobilnu stanicu za praćenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu BiH” 13-003192/23 Feb 16, 2024 02:48 PM Feb 16, 2024 02:48 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Gradskog stadiona 13-000160/24 Feb 14, 2024 02:07 PM Feb 14, 2024 02:07 PM marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka vozila za potrebe Odjeljenja za javni registar - 3 lota 13-001449/23 Feb 13, 2024 02:36 PM Feb 13, 2024 02:36 PM marina.kisic@bdcentral.net