Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka programskog paketa za prevođenje stranih jezika s bazom podataka za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-001468/23 Sep 13, 2023 09:42 AM Sep 13, 2023 09:42 AM filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka nastavnih pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (18 lotova)“ 13-001876/23 Sep 07, 2023 01:33 PM Sep 07, 2023 01:33 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko 13-001850/23 Sep 07, 2023 12:44 PM Sep 07, 2023 12:44 PM filip.jaric@bdcentral.net
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH - 7 lotova 13-000557/23 Sep 01, 2023 12:23 PM Sep 01, 2023 12:23 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PROTIVPOŽARNIH INSTALACIJA ZA POTREBE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIHA 13-001922/23 Aug 30, 2023 12:49 PM Aug 30, 2023 12:49 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge interneta za organe javne uprave i institucije Vlade Brčko distrikta BiH 13-000573/23 Aug 30, 2023 12:31 PM Aug 31, 2023 08:19 AM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka opreme za sportske dvorane za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3-Lota 13-001765/23 Aug 30, 2023 12:18 PM Aug 30, 2023 12:18 PM filip.jaric@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 3/2023 13-001723/23 Aug 29, 2023 01:10 PM Aug 29, 2023 01:10 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko zanatskih radova - 2 lota 13-001888/23 Aug 24, 2023 12:00 PM Aug 24, 2023 12:00 PM marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta za potrebe odjeljenja za obrazovanje - 5 lotova 13-001863/23 Aug 23, 2023 01:25 PM Aug 23, 2023 01:25 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Dvanaeste osnovne škole Ulice 13-001625/23 Aug 18, 2023 08:26 AM Aug 18, 2023 08:26 AM filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ 13-000433/23 Aug 17, 2023 11:02 AM Aug 17, 2023 11:02 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga istraživanja i analiza za marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 13-001627/23 Aug 16, 2023 02:31 PM Aug 16, 2023 02:31 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe vlade i institucija Brčko distrikta BiH u toku 2023 - 2026. godine 13-000377/23 Aug 16, 2023 02:12 PM Aug 16, 2023 02:12 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001590/23 Aug 16, 2023 02:10 PM Aug 16, 2023 02:10 PM vesna.cebic@bdcentral.net
“Izrada glavnog projekta informacionog sistema Direkcija za finansije” 13-001190/23 Aug 15, 2023 03:11 PM Aug 15, 2023 03:11 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka automobila za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 13-001171/23 Aug 14, 2023 02:38 PM Aug 14, 2023 02:38 PM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka usluga za ispitivanje konstrukcije i izrade glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije JU Pete osnovne škole Brčko – PŠ Klanac 13-001610/23 Aug 14, 2023 01:42 PM Aug 14, 2023 01:42 PM marina.kisic@bdcentral.net
Izrada elaborata o inženjerskogeološkim, hidrogeološkim i geotehničkim karakteristikama tla za potrebe izgradnje Centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Kladje Brčko distrikt BiH 13-000809/23 Aug 14, 2023 12:46 PM Aug 14, 2023 12:46 PM filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka radova na unutrašnjoj rekonstrukciji školskih objekata - 7 lotova 13-001810/23 Aug 10, 2023 01:13 PM Aug 10, 2023 01:13 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net