Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017.godinu Jun 05, 2017 02:35 PM Jun 05, 2017 02:35 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Jun 05, 2017 02:19 PM Jun 05, 2017 02:19 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 Jun 05, 2017 02:12 PM Jun 05, 2017 02:12 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Jun 05, 2017 02:06 PM Jun 05, 2017 02:06 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Jun 05, 2017 01:44 PM Jun 05, 2017 01:44 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko distrikt BH ( 3 lota) Jun 05, 2017 01:12 PM Jun 05, 2017 01:22 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i instalacija mrežne opreme za povezivanje matičnih ureda za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Jun 01, 2017 01:19 PM Jun 01, 2017 01:19 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka centralnog klima uređaja i inverter klima uređaja za server sobu za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH May 31, 2017 12:57 PM May 31, 2017 12:57 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka prenosivih računara sa operativnim sistemom za potrebe Tima za implementaciju projekta Prekogranične saradnje "Odgovor na vanredne situacije - SADA" (ERNOW) koji se nalazi u sastavu Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH. May 30, 2017 01:25 PM May 30, 2017 01:25 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge održavanja i čišćenja dimnjaka javnog stambenog fonda, pijaca, košenja i krećenja javnih površina i iznajmljivanja i održavanja toaletnih kabina za 2017. 2018. i 2019. godinu 13-001423/16 May 24, 2017 12:47 PM May 24, 2017 12:47 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za javni registar May 23, 2017 08:22 AM May 23, 2017 08:22 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-000712/16 May 22, 2017 09:43 AM May 22, 2017 09:43 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji zgrade "Merkur" - II faza May 17, 2017 01:05 PM May 17, 2017 01:05 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe JU Sedme Osnovne škole Gornji Rahić (3 lota) - br. predmeta: 13-000992/17 May 10, 2017 01:30 PM May 10, 2017 01:30 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova za tehničku regulaciju saobraćaja - faza IV zona grada May 04, 2017 03:24 PM May 04, 2017 03:24 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje zelenih površina za potrebe Odjela za obrazovanje May 04, 2017 03:23 PM May 04, 2017 03:23 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje serverske infrastrukture, sistemskog software-a i mrežne infrastrukture za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000370/17 May 03, 2017 02:42 PM May 03, 2017 02:42 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-001245/16 May 03, 2017 09:00 AM May 03, 2017 09:00 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala za potrebe Odjela za javni registar Apr 28, 2017 01:06 PM Apr 28, 2017 01:06 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Zamjena stolarije na objektu JU Desete Osnovne škole Bijela - PO Gornja Skakava Apr 26, 2017 12:58 PM Apr 26, 2017 12:58 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net