Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Javni poziv za nabavku usluga: „Obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika“ za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001383/23 May 31, 2023 01:50 PM May 31, 2023 01:50 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga objave u Službenom listu BiH u toku 2023. godine za potrebe Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH 13-001382/23 May 26, 2023 02:00 PM May 26, 2023 02:00 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH 13-001320/23 May 26, 2023 01:58 PM May 26, 2023 01:58 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i inostranstva u toku 2023. godine za potrebe Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju (za provođenje aktivnosti planirane Strategijom) 1157-9-2-15-22-341/23 od 25.05.2023.godine May 26, 2023 08:07 AM May 26, 2023 08:07 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2023.godine za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 13-001300/23 May 15, 2023 01:26 PM May 15, 2023 01:26 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije kazališnih predstava i koncerata u sklopu kulturne manifestacije „Proljeće u gradu“, koja će se održati u junu mjesecu u Brčko distrikta BiH. 13-001280/23 May 12, 2023 09:46 AM May 12, 2023 09:46 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku Hotelskih i restoranskih usluga – nabavka toplih i hladnih napitaka za 2023. godinu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove VBD BiH 13-001014/23 Apr 06, 2023 01:09 PM Apr 06, 2023 01:09 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH 13-000906/23 Mar 29, 2023 12:58 PM Mar 29, 2023 12:58 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga obavljanja ljekarskih pregleda za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Mar 22, 2023 02:17 PM Mar 22, 2023 02:17 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavku usluga reprezentacije, smještaja u Brčkom, konzumacije hrane i pića na bazi koktel partija i švedskog stola u toku 2023.godine za potrebe Policije Brčko distrikta BiH“ 13-000391/23 Mar 22, 2023 01:33 PM Mar 22, 2023 01:33 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga primarne zdravstvene zaštite (ljekarski pregledi) za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH. 13-00318/23 Mar 22, 2023 01:23 PM Mar 22, 2023 01:23 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta „Ivana Zaka“ u sklopu sportske manifestacije „Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2022.godinu“, koja će se održati u okviru programa obilježavanja 23.obljetnice Brčko distrikta Bi 13-000376/23 Feb 15, 2023 07:55 AM Feb 15, 2023 07:55 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2023. godine ( objedinjena nabavka lotovi 1-19) 13-000229/23 Feb 14, 2023 02:03 PM Feb 14, 2023 02:03 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga „Organizacije obilježavanja dana distrikta za 2023. godinu sa izvođenjem koncerta muzičara Ace Lukasa dana 7. 3. 2023. godine na Trgu mladih BD BiH“ za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje VBD BiH 13-000313/23 Feb 14, 2023 01:24 PM Feb 14, 2023 01:24 PM suzana.micic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGE KETERINGA KOD ORGANIZOVANJA ZAJEDNIČKE VJEŽBE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST VBD BIH 13-000317/23 Feb 13, 2023 01:57 PM Feb 13, 2023 01:57 PM suzana.micic@bdcentral.net
Poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2023. godine 13-003035/22 Dec 08, 2022 12:01 PM Dec 08, 2022 12:01 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2023. godine ( objedinjena nabavka) 13-003070/22 Dec 08, 2022 08:27 AM Dec 08, 2022 08:27 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području BiH i u inostranstvu u toku 2023. godine 1-26 lotova ( objedinjena nabavka) 13-002995/22 Dec 01, 2022 02:51 PM Dec 01, 2022 02:51 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za nabavku usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i sl. u toku 2023. godine (objedinjena nabavka lotovi 1-29) 13-002976/22 Dec 01, 2022 11:35 AM Dec 01, 2022 11:35 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Restoranske usluge - usluge konzumacije u zgradi vlade i vijećnice Brčko distrikta BiH u toku 2023. godine Dec 01, 2022 09:46 AM Dec 01, 2022 09:46 AM boro.tosic@bdcentral.net