Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za goste na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih, trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel partija i svečane večere u toku 2024. godine (objedinjna nabavka) Jan 09, 2024 02:37 PM Jan 09, 2024 02:37 PM boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja studenata u studentske domove u Bosni i Hercegovini u toku 2024. godine. 13-002603/23 Jan 03, 2024 02:26 PM Jan 03, 2024 02:26 PM suzana.micic@bdcentral.net
nabavka usluga objave u Službenom glasniku BiH u toku 2024. godine ( lotovi 1-12) Dec 29, 2023 12:57 PM Dec 29, 2023 12:57 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga na području BiH i u inostranstvu u toku 2024. godine za potrebe Vlade i instiucija Brčko distrikta BiH – lotovi 1-25. 13-002980/23 Obavještenje o nabavci usluga bro: j1157-9-2-38-22-861/23 Dec 29, 2023 10:44 AM Dec 29, 2023 10:44 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga poštanskog saobraćaja za potrebe Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Dec 29, 2023 09:55 AM Dec 29, 2023 09:55 AM boro.tosic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u zgradi Vlade u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka) 13-002991/23 Dec 29, 2023 09:29 AM Dec 29, 2023 09:29 AM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za potrebe odjeljenja Vlade i institucija BD BiH. u toku 2024. godine (objedinjena nabavka) 13-002435/23 Dec 26, 2023 02:34 PM Dec 26, 2023 02:34 PM suzana.micic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog i sličnog smještaja za potrebe zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl., u toku 2024. godine ( objedinjena nabavka lotovi 1-29) 13-002419/23 Dec 26, 2023 02:25 PM Dec 26, 2023 02:25 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“ (januar 2024.godine) 13-003236/23 Obavještenje o nabavci usluge iz Aneksa II 1157-9-2-29-22-818/23 Dec 15, 2023 01:19 PM Dec 15, 2023 01:19 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga: „Usluga organizacije Novogodišnjeg koncerta za 2023. godinu za potrebe Kancelarije gradonačelnika, Sektor za informisanje“(koncert-Fatmir Sulejmani, Mahir Hukičević i Lucijan Šečić)) 13-002838/23 Dec 07, 2023 11:50 AM Dec 07, 2023 11:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Sektor za informisanje Brčko distrikta BiH Lot 1. Nabavka usluga „Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“ (decembar 2023.godine) Dec 07, 2023 11:39 AM Dec 07, 2023 11:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku usluge organizacije seminara za stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i direktora u organizaciji Pedagoške institucije za potrebe Odjelјenja za obrazovanje Brčko distrikt BiH. 13-000211/23 Nov 07, 2023 10:01 AM Nov 07, 2023 10:01 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Organizacije manifestacije Čari zime u Brčkom“za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Sektor za informisanje Brčko distrikta BiH 13-001958/23 Oct 31, 2023 03:20 PM Oct 31, 2023 03:20 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA DJECE U PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U TOKU 2023.GODINE 13-002524 Oct 30, 2023 02:37 PM Oct 30, 2023 02:37 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga izvođenja kazališnih predstava u sklopu kulturne manifestacije Internacionalni teatarski susreti BD BiH i Odluka o pokretanju postupka JN Sep 27, 2023 11:58 AM Sep 27, 2023 11:58 AM suzana.micic@bdcentral.net
Nabavku usluga objave u Službenom listu BiH u toku 2023. godine za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH Aug 31, 2023 07:53 AM Aug 31, 2023 07:53 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluge organizacije i realizacije koncerata u sklopu kulturno-sportske manifestacije „Brčansko ljeto – Savski cvijet“, koji će se održati 27. i 31. avgusta u Brčko distriktu BiH. 1157-9-2-19-22-485/23 Aug 21, 2023 01:57 PM Aug 21, 2023 01:57 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga stručnog obrazovanja u toku 2023.godine za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Brčko distrikta BiH 1157-9-2-20-22-513/23 Aug 15, 2023 01:09 PM Aug 15, 2023 01:09 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji -Kabinet gradonačelnika Jun 19, 2023 09:22 AM Jun 19, 2023 09:22 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji ugovora -Skupština Jun 19, 2023 09:06 AM Jun 19, 2023 09:06 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net