Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Sep 24, 2019 09:37 AM Sep 24, 2019 09:37 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka energenata (drva i uglja). Sep 23, 2019 02:50 PM Sep 23, 2019 02:50 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Sanacija odvodnje fekalnih i površinskih voda u zgradi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Sep 16, 2019 01:12 PM Sep 16, 2019 01:12 PM stanisa.conda@bdcentral.net
LOT 1 - Dubinsko (mašinsko čišćenje itisona u Pravosudnim institucijama (Osnovni sud, Apelacioni sud, Tužilaštvo), LOT 2 – pranje čišćenje tepiha za potrebe Komisije za papire od vrijednosti Sep 11, 2019 09:49 AM Sep 11, 2019 09:49 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi Sep 11, 2019 09:19 AM Sep 11, 2019 09:19 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga posredovanja u nabavci avio karata putnika u toku 2019.godine za potrebe Inspektorata Nabavka usluga posredovanja u nabavci avio karata putnika u toku 2019.godine za potrebe Inspektorata Sep 11, 2019 09:17 AM Sep 11, 2019 09:17 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabava laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki materijal) za potrebe Pododjela za javno zdravstvo Sep 11, 2019 09:12 AM Sep 11, 2019 09:12 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja reflektora za potrebe gradske Galerije i Vijećnice Aug 23, 2019 09:32 AM Aug 23, 2019 09:32 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka forenzičkog potrošnog materijala Aug 23, 2019 08:23 AM Aug 23, 2019 08:23 AM boro.tosic@bdcentral.net
nabavka čamca za spašavanje sa opremom Aug 21, 2019 09:41 AM Aug 21, 2019 09:41 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka osvježavajućih napitaka – bezalkoholnih pića za potrebe reprezentacije Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u 2019. godinu. Aug 20, 2019 08:56 AM Aug 20, 2019 08:56 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka opreme za instaliranje centralnog grijanja u domu kulture MZ Bijela Aug 14, 2019 12:48 PM Aug 14, 2019 12:48 PM stanisa.conda@bdcentral.net
uređenje dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko. Aug 13, 2019 10:17 AM Aug 13, 2019 10:17 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora Aug 08, 2019 02:45 PM Aug 08, 2019 02:45 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Aug 08, 2019 11:55 AM Aug 08, 2019 11:55 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Aug 02, 2019 10:32 AM Aug 02, 2019 10:32 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za... Aug 02, 2019 10:28 AM Aug 02, 2019 10:28 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluga prežnjnja freona iz čilera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jul 30, 2019 09:39 AM Jul 30, 2019 09:39 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 Jul 30, 2019 09:21 AM Jul 30, 2019 09:21 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca Jul 29, 2019 12:51 PM Jul 29, 2019 12:51 PM boro.tosic@bdcentral.net