Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabava laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki materijal) za potrebe Pododjela za javno zdravstvo 09:12 11.09.2019. 09:12 11.09.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja reflektora za potrebe gradske Galerije i Vijećnice 09:32 23.08.2019. 09:32 23.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka forenzičkog potrošnog materijala 08:23 23.08.2019. 08:23 23.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka čamca za spašavanje sa opremom 09:41 21.08.2019. 09:41 21.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka osvježavajućih napitaka – bezalkoholnih pića za potrebe reprezentacije Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u 2019. godinu. 08:56 20.08.2019. 08:56 20.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka opreme za instaliranje centralnog grijanja u domu kulture MZ Bijela 12:48 14.08.2019. 12:48 14.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
uređenje dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko. 10:17 13.08.2019. 10:17 13.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora 14:45 08.08.2019. 14:45 08.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. 11:55 08.08.2019. 11:55 08.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost 10:32 02.08.2019. 10:32 02.08.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za... 10:28 02.08.2019. 10:28 02.08.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluga prežnjnja freona iz čilera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 09:39 30.07.2019. 09:39 30.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 09:21 30.07.2019. 09:21 30.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca 12:51 29.07.2019. 12:51 29.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i trgova sa kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH 10:52 29.07.2019. 10:52 29.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka pločica sa natpisom na vratima 09:28 25.07.2019. 09:28 25.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Rušenju pomoćnog školskog objekta za potrebe JU Osme osnovne škole Brka. 09:56 24.07.2019. 09:56 24.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka sjemena za vještačko osjemenjavanje, tečnog azota, navlaka za sjeme i rukavice za potrebe Pododjeljenja za veterinarstvo 08:29 23.07.2019. 08:29 23.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko. 11:43 22.07.2019. 11:43 22.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko 09:57 19.07.2019. 09:57 19.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net