Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika - “Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (3 lota)” 13:17 21.02.2024.
Lista učesnika 13:29 20.02.2024.
Dopuna liste učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-003348/23 08:07 16.02.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-003348/23 13:11 15.02.2024.
Lista učesnika 14:08 14.02.2024.
Lista učesnika 14:37 13.02.2024.
Lista učesnika 14:35 13.02.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003228/23 14:11 13.02.2024.
Lista učesnika - „Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH“ 14:19 07.02.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002918/23 14:59 01.02.2024.
Lista učesnika 14:17 24.01.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke 13-003048/23 15:13 18.01.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002673/23 14:01 17.01.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-001930/23 13:40 17.01.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-003084/23 13:08 12.01.2024.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-003210/23 09:09 12.01.2024.
Lista učesnika - „Nabavka uniformi za fitosanitarnu inspekciju za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorata“ 13:00 09.01.2024.
Lista učesnika - Nabavka namještaja za prostor koji je dat na korištenje RVI "91" 12:46 04.01.2024.
Lista učesnika - “Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica i trotoara na području Brčko Distrikta BiH – 4/2023 “ 09:10 04.01.2024.
Lista učesnika - „Izgradnja objekata za vodosnabdijevanje i kanalisanje otpadnih voda na teritoriji Brčko distrikta BIH po Lotovima od Lot 1 do Lot 3“ 09:37 03.01.2024.