Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000245/18 od 23.02.2018. god. Nabavka pokretnih regala za potrebe Odjeljenja za javni registar Mar 01, 2018 11:18 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000436/18 od 23.02.2018. god. Nabavka i isporuka plastičnih buradi za vodu za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Mar 01, 2018 11:16 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000434/18 od 23.02.2018. god. Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Mar 01, 2018 11:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003639/17 od 19.02.2018. godine Nabavka usluga projektovanja – 3 lota Feb 28, 2018 11:16 AM
Odluka o izboru 13-0000062/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja za jednu osobu u Sarajevu Feb 28, 2018 10:37 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003583/17 od 20.02.2018. godine Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... Feb 28, 2018 09:21 AM
Odluka o izboru 13-002217/18 “Nabavka programa za realizaciju projekta graničnog povezivanja inspekcija entiteta i Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika –Inspekto... Feb 28, 2018 09:21 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003583/17 od 20.02.2018. godine (LOT 9) Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... Feb 28, 2018 09:20 AM
Odluka o izboru 39-000004/18 Nabavku usluge organizacije i realizacije koncerta estradne umjetnice Jelene Tomašević, čiji je nastup planiran u okviru sedamnaeste sportske manifestacije ... Feb 28, 2018 09:06 AM
Odluka o izboru -13-000240/18 Nabavka pečata za potrebe JU Ekonomske škole Brčko Feb 28, 2018 08:50 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000586/18 od 19.02.2018. godine Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovinih škola Br�... Feb 27, 2018 11:29 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000250/18 od 22.02.2018. god. Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH Feb 27, 2018 10:46 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000244/18 od 22.02.2018. god. Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH Feb 27, 2018 10:43 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000289/18 od 20.02.2018. god. Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) Feb 26, 2018 01:00 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-000346/18 od 16.02.2018. Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete O�... Feb 26, 2018 12:57 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000282/18 od 26.01.2018. godine Nabavka VPN telefonije za potrebe Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH - Inspektorat Feb 26, 2018 09:45 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000466/18 Nabavka ukrasnog bilja i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2018. godine Feb 26, 2018 08:54 AM
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003255/17 od 14.02.2018. godine LOT 2 - Nabavka namještaja za potrebe JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić Feb 22, 2018 01:58 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000358/18 od 02.02.2018. godine Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala Feb 22, 2018 12:45 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000603/18 od 20.02.2018. godine Nabavka fasadnog nosača koplja i koplja za zastavu za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. Feb 22, 2018 11:27 AM