Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o prestanku postupka - Nabavka racunarske opreme za JU Cetrnaestu OS Krepsic.pdf Apr 17, 2018 12:59 PM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-001249/17 Apr 17, 2018 12:09 PM
Odluka o izboru 13-000618/18 Odluka o izboru Apr 16, 2018 09:05 AM
Javni poziv za dostavu ponuda i posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-00104318 Nabavka restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i u inostranstvu u toku 2018. godine za potrebe Izborne komisije Brčko distrikta BiH Apr 12, 2018 03:07 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000895/18 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2018 Apr 12, 2018 11:26 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000234/18 od 06.04.2018. godine Nabavka motornih vozila sa dodatnom opremom za potrebe Policije Brčko distrikta Apr 12, 2018 11:06 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000861/18 od 21.03.2018. godine Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa za potrebe Kancelarije Gradonačelnika - Apelaciona komisija Brčko distrikta BiH Apr 12, 2018 09:33 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000964/18 od 30.03.2018. godine Nabavka materijala za potrebe likovne kolonije za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko. Apr 11, 2018 11:30 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-15.04-217/18 od 04.04.2018. godine Usluge hostinga, domena i održavanja web sajta/stranice Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH Apr 11, 2018 10:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003404/17 Nabavka usluga protivgradne zaštite sa nabavkom protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH za 2018, 2019 i 2020. godinu Apr 10, 2018 03:14 PM
Odluka o izboru 13-000953/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja za jednog učesnika u Sarajevu u period od 10. do 12.04.2018.godine za potrebe Komisije za hartije od vrijednosti Apr 10, 2018 01:43 PM
Odluka o izboru 13-000887/18 Nabavka usluga stručnog usavršavanja za jedno lice za nabavku usluga učešća na X Međunarodnom festivalu “Dani harmonike”, koji se održava od 20-24.... Apr 10, 2018 01:27 PM
Odluka o izboru 13-000875/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja radi učešća tri zaposlenika Pododjeljenja za Informatiku na seminaru koji se održava u Neumu od 18.04 do 20.04.2018.godi... Apr 10, 2018 01:06 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000735/18 od 28.03.2018. godine Nabavka usluga potpunog kasko osiguranja za putnička vozila, 3 LOT-a Apr 10, 2018 11:34 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000782/18 od 03.04.2018. god. Nabavka i ugradnja toplovodnih grejnih tijela u aneksu JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Apr 10, 2018 10:17 AM
Odluka o izboru 13-000717/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja i usluga stručnog usavršavanja radi učešća zaposlenijka na Naučnoj konferenciji “REDETE 2018” koja se održava u p... Apr 10, 2018 09:41 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000955/18 od 29.03.2018. godine Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovinih škola Br�... Apr 06, 2018 12:04 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000358/18 od 27.03.2018. god. Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala Apr 06, 2018 09:13 AM
Odluka o izboru 13-000834/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja Apr 04, 2018 03:10 PM
Odluka o izboru 13-000858/18 Usluge hotelskog smještaja Apr 04, 2018 11:57 AM