Nalazite se ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka zaštitnih maski i zaštitnih rukavica za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove. 13-000965/20 13:00 23.03.2020. 13:00 23.03.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavku zaštitnih maski za lice,medicinskih rukavica i sredstava za dezinfekciju,13-000961/20 13:40 20.03.2020. 13:40 20.03.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka zaštitnih maski i zaštitnih rukavica za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove 13:36 20.03.2020. 13:36 20.03.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID - 19) 13-000904/20 08:29 20.03.2020. 08:29 20.03.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka respiratornih maski za zaštitu (Odjeljenje za javni registar) 13-000940/20 (Hitna procedura) 14:10 19.03.2020. 14:10 19.03.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka lične zaštitne opreme- Pregovarački 13-000905/20 12:43 17.03.2020. 12:43 17.03.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava 13-000904/20 12:39 17.03.2020. 12:39 17.03.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka opreme za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa 13-000912/20 16:26 16.03.2020. 16:26 16.03.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka respiratora i pacijent monitora 13-000911/20 16:18 16.03.2020. 16:18 16.03.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka lične zaštitne opreme i materijala za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) 13-000905/20 10:58 16.03.2020. 10:58 16.03.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionog alkoholnog sredstva za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa(COVID-19),13-000901/20 14:52 13.03.2020. 14:52 13.03.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
„ Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH po zaključenim ugovorima u predmetu broj: 13-002115/19 od 25.07.2019. godine “ 14:54 14.02.2020. 14:54 14.02.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavaka kompjuterskih usluga (Dorada software-a glavne knjige) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-000242/20 14:49 14.02.2020. 14:49 14.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Odluka o izmjeni odluke za Lot 11 13-003373/19 13:27 04.02.2020. 13:27 04.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na sanaciji klizišta na mikrolokaciji MZ Šatorovići, kod kuće Hasana Karahasanovića 13-000316/20 14:32 30.01.2020. 14:32 30.01.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Набавка компјутерских услуга (дорада software-a главне књиге) за потребе Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ 13-003782/19 14:15 18.12.2019. 14:15 18.12.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova na izgradnji objekata kanalisanja otpadnih voda u dijelu naselja Meraje, Brčko distrikt BiH. 13-003185/19 08:20 13.12.2019. 08:18 13.12.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
"Priključenje na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove" Broj 13-002490/19 12:12 28.11.2019. 12:12 28.11.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
18.11.2019.g. Набавка и сукцесивна уградња резервних дијелова и опреме за моторна возила у власништву Брчко дистрикта БиХ 18.11.2019.g. Набавка и сукцесивна уградња резервних дијелова и опреме за моторна возила у вл... 14:20 18.11.2019. 14:20 18.11.2019. zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu 13-003310/19 13:26 14.11.2019. 13:26 14.11.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net