Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka programskog paketa za prevođenje stranih jezika s bazom podataka za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 13-001468/23 09:42 13.09.2023. 09:42 13.09.2023. filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka nastavnih pomagala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (18 lotova)“ 13-001876/23 13:33 07.09.2023. 13:33 07.09.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji kotlovnice za potrebe obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko 13-001850/23 12:44 07.09.2023. 12:44 07.09.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH - 7 lotova 13-000557/23 12:23 01.09.2023. 12:23 01.09.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PROTIVPOŽARNIH INSTALACIJA ZA POTREBE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIHA 13-001922/23 12:49 30.08.2023. 12:49 30.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge interneta za organe javne uprave i institucije Vlade Brčko distrikta BiH 13-000573/23 12:31 30.08.2023. 08:19 31.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka opreme za sportske dvorane za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3-Lota 13-001765/23 12:18 30.08.2023. 12:18 30.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 3/2023 13-001723/23 13:10 29.08.2023. 13:10 29.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko zanatskih radova - 2 lota 13-001888/23 12:00 24.08.2023. 12:00 24.08.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta za potrebe odjeljenja za obrazovanje - 5 lotova 13-001863/23 13:25 23.08.2023. 13:25 23.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Dvanaeste osnovne škole Ulice 13-001625/23 08:26 18.08.2023. 08:26 18.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ 13-000433/23 11:02 17.08.2023. 11:02 17.08.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga istraživanja i analiza za marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 13-001627/23 14:31 16.08.2023. 14:31 16.08.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka za potrebe vlade i institucija Brčko distrikta BiH u toku 2023 - 2026. godine 13-000377/23 14:12 16.08.2023. 14:12 16.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001590/23 14:10 16.08.2023. 14:10 16.08.2023. vesna.cebic@bdcentral.net
“Izrada glavnog projekta informacionog sistema Direkcija za finansije” 13-001190/23 15:11 15.08.2023. 15:11 15.08.2023. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka automobila za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa 13-001171/23 14:38 14.08.2023. 14:38 14.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka usluga za ispitivanje konstrukcije i izrade glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije JU Pete osnovne škole Brčko – PŠ Klanac 13-001610/23 13:42 14.08.2023. 13:42 14.08.2023. marina.kisic@bdcentral.net
Izrada elaborata o inženjerskogeološkim, hidrogeološkim i geotehničkim karakteristikama tla za potrebe izgradnje Centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Kladje Brčko distrikt BiH 13-000809/23 12:46 14.08.2023. 12:46 14.08.2023. filip.jaric@bdcentral.net
Nabavka radova na unutrašnjoj rekonstrukciji školskih objekata - 7 lotova 13-001810/23 13:13 10.08.2023. 13:13 10.08.2023. miralem.kovacevic@bdcentral.net