Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka radova na uređenju dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova) 13-000998/24 13:40 10.05.2024. 13:40 10.05.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
„Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH - sanacija 4 kuće korisnika odabranih 2017. godine“ 13-000932/24 12:27 10.05.2024. 12:27 10.05.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001272/24 15:21 09.05.2024. 15:21 09.05.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-001043/24 14:52 09.05.2024. 14:52 09.05.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila, radne mašine i motocikle koji su u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2024, 2025 i 2026. godinu 13-000680/24 13:33 09.05.2024. 13:33 09.05.2024. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka poklona za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH 13-001151/24 14:42 08.05.2024. 14:44 08.05.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 19 lotova 13-000713/24 14:18 07.05.2024. 14:18 07.05.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Radna odjeća za potrebe Odjeljenja za javni registar 2 lota 13-000576/24 10:51 03.05.2024. 10:51 03.05.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
„Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH“ 13-000598/24 12:50 30.04.2024. 12:50 30.04.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije 13-000589/24 15:10 29.04.2024. 15:10 29.04.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Nadogradnja Storage/Server sistema Poreske uprave Direkcije za financije Brčko distrikta BiH 13-000685/24 14:25 29.04.2024. 14:25 29.04.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za potrebe Kancelarije gradonačelnika i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja - 2 lota 13-000693/24 08:53 29.04.2024. 08:53 29.04.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka HPV vakcina za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-000274/24 15:16 25.04.2024. 15:16 25.04.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Usluge opravki i održavanja zgrada- veterinarska stanica za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 48-000643/23 14:30 25.04.2024. 14:30 25.04.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net
„Nabavka nastavnih pomagala za Odjeljenja za obrazovanje (26 lotova)“ 13-000757/24 13:03 25.04.2024. 13:03 25.04.2024. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-000931/24 09:52 25.04.2024. 09:52 25.04.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka usluga praćenja i nadzora na projektima u realizaciji kapitalnog budžeta za period 2024-2026. godine za potrebe Odjeljenja za javne poslove 13-000602/24 14:32 22.04.2024. 14:32 22.04.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH 13-000613/24 13:51 19.04.2024. 13:51 19.04.2024. marina.kisic@bdcentral.net
Nabavka opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 3 lota 13-000924/24 12:57 18.04.2024. 12:57 18.04.2024. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji zabata u sportskoj sali JU Šeste osnovne škole Brezovo Polje, Odjeljenje za obrazovanje 13-000840/24 14:43 17.04.2024. 14:43 17.04.2024. ruzica.lukic@bdcentral.net