Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 14:19 05.06.2017. 14:19 05.06.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 14:12 05.06.2017. 14:12 05.06.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 14:06 05.06.2017. 14:06 05.06.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 13:44 05.06.2017. 13:44 05.06.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko distrikt BH ( 3 lota) 13:12 05.06.2017. 13:22 05.06.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i instalacija mrežne opreme za povezivanje matičnih ureda za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH 13:19 01.06.2017. 13:19 01.06.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka centralnog klima uređaja i inverter klima uređaja za server sobu za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 12:57 31.05.2017. 12:57 31.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka prenosivih računara sa operativnim sistemom za potrebe Tima za implementaciju projekta Prekogranične saradnje "Odgovor na vanredne situacije - SADA" (ERNOW) koji se nalazi u sastavu Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH. 13:25 30.05.2017. 13:25 30.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge održavanja i čišćenja dimnjaka javnog stambenog fonda, pijaca, košenja i krećenja javnih površina i iznajmljivanja i održavanja toaletnih kabina za 2017. 2018. i 2019. godinu 13-001423/16 12:47 24.05.2017. 12:47 24.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za javni registar 08:22 23.05.2017. 08:22 23.05.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-000712/16 09:43 22.05.2017. 09:43 22.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji zgrade "Merkur" - II faza 13:05 17.05.2017. 13:05 17.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe JU Sedme Osnovne škole Gornji Rahić (3 lota) - br. predmeta: 13-000992/17 13:30 10.05.2017. 13:30 10.05.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova za tehničku regulaciju saobraćaja - faza IV zona grada 15:24 04.05.2017. 15:24 04.05.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje zelenih površina za potrebe Odjela za obrazovanje 15:23 04.05.2017. 15:23 04.05.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje serverske infrastrukture, sistemskog software-a i mrežne infrastrukture za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000370/17 14:42 03.05.2017. 14:42 03.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 13-001245/16 09:00 03.05.2017. 09:00 03.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala za potrebe Odjela za javni registar 13:06 28.04.2017. 13:06 28.04.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Zamjena stolarije na objektu JU Desete Osnovne škole Bijela - PO Gornja Skakava 12:58 26.04.2017. 12:58 26.04.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nastavak radova na dogradnji dvije učionice u JU Devetoj osnovnoj školi Maoča 13:10 24.04.2017. 13:10 24.04.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net