Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka radova za izgradnju uličnog cjevovoda u ul. Marije Jurić Zagorke, MZ Klanac u Brčko distriktu BiH,Projekta ZP10OD-13-000719/18 13:30 08.06.2018. 13:30 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Izrada idejnih i glavnih projekata kolektora i kanalizacionih mreža za naselja u Brčko distriktu BiH(dužine L≥500m)-13-000401/18 13:22 08.06.2018. 13:22 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe JU Prve osnovne škole (2 lota)-13-000600/18 12:25 08.06.2018. 12:25 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (23 lota) -13-000755/18 12:17 08.06.2018. 12:17 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-000725/18 12:01 08.06.2018. 12:01 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko (3 lota)-13-000580/18 11:45 08.06.2018. 11:45 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluge posredovanja u nabavci aviokarata putnika u toku 2018.godinu-13-000063/18 11:35 08.06.2018. 11:35 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge javne kuhinje za 2018.godinu -13-002168/17 11:27 08.06.2018. 11:27 08.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Građevinski radovi na Osnovnim školama 13-003093/16 11:13 07.06.2018. 11:13 07.06.2018. zoran.sibalija@bdcentral.net
31.5.2018 Odluka o dodjeli ugovora za radove za Odjeljenje za privredni razvoj. 31.5.2018 Odluka o dodjeli ugovora za radove za Odjeljenje za privredni razvoj. 09:40 31.05.2018. 09:40 31.05.2018. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka građevinskih radova na osnovnim školama za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13:49 24.05.2018. 13:49 24.05.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji podova u objektima JU Prve osnovne škole i JU Ekonomske škole 09:20 23.05.2018. 09:22 23.05.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Deminiranje miniranih površina na području Brčko distrikta BiH - 2 lota 13-001372/18 09:11 23.05.2018. 09:11 23.05.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka higijenskog materijala za 2017.g. Lot 12 Kancelarija za upravljanje javnom imovinom 13-002160/17 14:13 17.05.2018. 14:13 17.05.2018. zoran.sibalija@bdcentral.net
Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 13 stambenih jedinica u Brčko distriktu BiH u okviru Regionalnog stambenog projekta 13-001395/18 08:22 15.05.2018. 08:22 15.05.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 8 lotova (13-001326/18) 13-001326/18 Lot 1- Rekonstrukcija mokrih čvorova, stubišta i zamjena stolarije u zgradi Vlade Lot 2-Izgradnja gradskog sata u Brčkom Lot 3-Asfaltiranj... 11:54 14.05.2018. 11:54 14.05.2018. miralem.kovacevic@bdcentral.net
14.05.2018. Praćenje realizacije ugovora, Bežični tetekomunikacioni sistem 13-003700/17 14.05.2018. Praćenje realizacije ugovora, Bežični tetekomunikacioni sistem 13-003700/17 11:18 14.05.2018. 11:18 14.05.2018. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluga projektovanja - (6 lotova) 11:05 14.05.2018. 11:04 14.05.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i montaža opreme za centralnu kuhinju za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko 08:55 11.05.2018. 08:55 11.05.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabava i isporuka higijenskog materijala za potrebe osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta BiH Nabava i isporuka higijenskog materijala za potrebe osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta BiH 13-000959/18 09:06 08.05.2018. 09:06 08.05.2018. ruzica.ilic@bdcentral.net