Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika - „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ 14:03 13.11.2023.
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja opreme za grijanje i hlađenje u zgradi MZ Plazulje 10:58 13.11.2023.
Lista učesnika - Nabavka opreme za teretanu za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 11:06 10.11.2023.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002560/23 14:08 08.11.2023.
Lista učesnika - Servisiranje opreme u fontanama 11:00 08.11.2023.
Lista učesnika u potupku javne nabavke, broj: 13-002520/23 14:02 07.11.2023.
Lista učesnika - Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) – podloge za uzgoj 11:04 07.11.2023.
Lista učesnika - Nabavku usluga održavanja postojećih softvera za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu 11:10 06.11.2023.
Lista učesnika - „Nabavka usluga popravke i servisa elektroagregata“ 12:51 02.11.2023.
Lista učesnika 13:40 01.11.2023.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002201/23 14:10 31.10.2023.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-001958/23 13:56 31.10.2023.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002061/23 12:23 30.10.2023.
Lista učesnika - Nabava usluge atestiranja opreme u PVJ, CZ i jedinici FTO i OiO i Servis i kalibracija plinskog detektora Dräger X-am 8000 i Dräger alkotesta LOT 1 - 2 11:05 30.10.2023.
Lista učesnika 14:36 26.10.2023.
Lista učesnika - „Održavanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH“ 14:00 26.10.2023.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002091/23 13:17 25.10.2023.
Lista učesnika 11:14 25.10.2023.
Lista učesnika 09:00 25.10.2023.
Lista učesnika 13:42 24.10.2023.