Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.48-001199/17 od 12.01.2018. god. Usluge zakupa tri led ekrana za 2018. godinu 13:27 18.01.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000143/18 od 16.01.2018. godine Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju dječijeg vrtića u naselju Ilićka u Brčko distriktu BiH 12:31 17.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003675/17 od 11.01.2018. - LOT 1, 2, 3, 4 Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... 10:47 17.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003675/17 od 11.01.2018. god. - LOT 5 Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... 10:44 17.01.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000108/18 od 12.01.2018. godine Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko 13:04 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002927/17 12:43 16.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-002462/17 12:31 16.01.2018.
Odluka o izboru 13-003077/17 12:23 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-00309217 12:16 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002702/17 12:04 16.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-002702/17 12:01 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002877/17 Nabavka reklamnog matrijala za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 11:32 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 35-000148/14 Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog projekta: naselje Brčko Novo, Brčko distrikt (8 stanova) 11:15 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002943/17 Nabavka računara, štampača i računarske opreme 11:00 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002678/17 Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 10:47 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003141/17 Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 10:32 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003276/17 Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac 09:53 16.01.2018.
Odluka o izboru -13-003139/17 13:51 15.01.2018.
Odluka o izboru -13-003422/17 11:44 15.01.2018.
Odluka o izboru 13-003110/17 11:26 15.01.2018.