Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002877/17 Nabavka reklamnog matrijala za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 11:32 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 35-000148/14 Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog projekta: naselje Brčko Novo, Brčko distrikt (8 stanova) 11:15 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002943/17 Nabavka računara, štampača i računarske opreme 11:00 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002678/17 Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 10:47 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003141/17 Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 10:32 16.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003276/17 Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac 09:53 16.01.2018.
Odluka o izboru -13-003139/17 13:51 15.01.2018.
Odluka o izboru -13-003422/17 11:44 15.01.2018.
Odluka o izboru 13-003110/17 11:26 15.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.48-001167/17 od 09.01.2018. god. Usluge izrade pres klipinga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH, za 2018. godinu 11:02 15.01.2018.
Odluka o izboru 48-001180/17 09:57 15.01.2018.
Odluka o izboru -13-003319/17 09:41 15.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke za lot 4, broj 13-002932/17 Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota (13-002932/17) 15:13 12.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1, 2 i 3, broj 13-002932/17 Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota 15:12 12.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003128/17 Nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 14:50 12.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003078/17 od 04.01.2018. godine Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13:32 12.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003543/17 od 05.01.2018. Nabavka i isporuka DVD playera za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko 08:11 12.01.2018.
Izmjena tenderske dokumentacije br. 13-003583/17 od 26.12.2017. godine po pregovaračkom postupku Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... 12:46 11.01.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003491/17 od 29.12.2017. LOT 1 – nabava novina za potrebe Ureda gradonačelnika za 2018. godinu, LOT 2 – nabava novina za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu za 2018... 11:11 10.01.2018.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002657/17 od 28.12.2017. godine Lot 3 – Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekat) za izgradnju terena za basket, bušenje bunara i uređenje javne površine u MZ Krepšić 1 ... 14:26 05.01.2018.