Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabava kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za obrazovanje 13-002433/17 08:36 05.12.2017. 08:36 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove i Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju 13-002462/17 08:28 05.12.2017. 08:28 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava ormara sa ugrađenim frižiderom za potrebe Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 13-002051/17 08:02 05.12.2017. 08:02 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava pehara, plaketa i medalja povodom takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i obdaništa i zabavišta "Naša djeca" 13-003092/17 07:51 05.12.2017. 07:51 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava opreme i potrošnog materijala za kabinet fizike i kemije za potrebe osnovnih i srednjih škola (14 Lot-ova) 13-002702/17 07:41 05.12.2017. 07:41 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka simulatora vožnje za JU Tehničku školu Brčko 13:10 04.12.2017. 13:10 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova uređenja parcele za odvijanje praktične nastave za JU Poljoprivrednu i medicinsku školu Brčko 13:09 04.12.2017. 13:09 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola Brčko distrikta BiH - 20 lotova 13:04 04.12.2017. 13:04 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka udžbenika za osnovne škole - 4 lota (Ponovljeni postupak) 11:16 04.12.2017. 11:16 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka mrežne opreme za Pravosuđe Brčko distrikta BiH 09:24 04.12.2017. 09:24 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabava štampanih obrazaca za 2017, 2018, 2019 i 2020.g. za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove 13-002464/17 14:41 30.11.2017. 14:41 30.11.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove – Pododjel za informatiku 12:56 30.11.2017. 12:56 30.11.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13-003128/17 14:01 29.11.2017. 14:01 29.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabava kancelarijskog namještaja-stolica za potrebe Odjela za javni registar 13-002267/17 12:09 29.11.2017. 12:09 29.11.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
“Nabavka usluga projektovanja – 3 lota” Lot 1 - Izrada projekte dokumentacije (glavni projekat) za izgradnju objekta za potrebe MZ Marković Polje Lot 2 – Izrada projektne do... 15:00 23.11.2017. 15:00 23.11.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Građevinsko zanatski radovi za potrebe kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 4 lota (13-002932/17) 13-002932/17 14:33 22.11.2017. 14:33 22.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova na demontaži i rušenju objekata za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH 13-002318/17 14:48 21.11.2017. 14:48 21.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka servera, licenci za SGL server, računarske opreme, opreme za štampanje i druge opreme za realizaciju projekta graničnog povezivanja inspekcija entiteta i Brčko distrikta BiH 13-002216/17 14:21 21.11.2017. 14:21 21.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka i sadnja sadnica za popunjavanje postojećih i formiranje novih drvoreda u Brčko distriktu BiH 12:42 17.11.2017. 12:42 17.11.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Osnovnih škola (2 lota) LOT 1 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JU Četvrte osnovne škole Brčko LOT 2 – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe JU Se... 14:15 15.11.2017. 14:15 15.11.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net