Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka računara za JU Tehnička škola Brčko 13-002996/17 13:22 13.12.2017. 13:22 13.12.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 14:17 12.12.2017. 14:17 12.12.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabava tonera za potrebe Odjela za javni registar 13-002927/17 11:47 11.12.2017. 11:47 11.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota (13-003113/17) 13-003113/17 13:43 06.12.2017. 13:43 06.12.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabava usluga izrada idejnog i glavnog projekta za potrebe Odjela za obrazovanje (2 Lot-a) 13-002135/17 09:54 06.12.2017. 09:54 06.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava usluga "Izrada idejnih i glavnih projekta hidrantske mreže JU Jedanaeste osnovne škole Zovik i područnih škola Boće i Boderište 13-002838/17 09:17 06.12.2017. 09:17 06.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nbava radova na asfaltiranju dvorišta za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko - PŠ Potočari 13-002884/17 09:03 06.12.2017. 09:03 06.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava štampanih obrazaca za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH 13-001647/17 09:49 05.12.2017. 09:49 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava tonera za potrebe Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 13-002477/17 09:34 05.12.2017. 09:34 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nbava uniformi za fitosanitarnu inspekciju - Inspektorat 13-003111/17 09:11 05.12.2017. 09:11 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava i isporuka geografskih i istorijskih karti za potrebe osnovnih i srednjih škola (16 Lot-ova) 13-002509/17 09:02 05.12.2017. 09:02 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za obrazovanje 13-002433/17 08:36 05.12.2017. 08:36 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava kancelarijskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove i Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju 13-002462/17 08:28 05.12.2017. 08:28 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava ormara sa ugrađenim frižiderom za potrebe Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove 13-002051/17 08:02 05.12.2017. 08:02 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava pehara, plaketa i medalja povodom takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i obdaništa i zabavišta "Naša djeca" 13-003092/17 07:51 05.12.2017. 07:51 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava opreme i potrošnog materijala za kabinet fizike i kemije za potrebe osnovnih i srednjih škola (14 Lot-ova) 13-002702/17 07:41 05.12.2017. 07:41 05.12.2017. ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka simulatora vožnje za JU Tehničku školu Brčko 13:10 04.12.2017. 13:10 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova uređenja parcele za odvijanje praktične nastave za JU Poljoprivrednu i medicinsku školu Brčko 13:09 04.12.2017. 13:09 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola Brčko distrikta BiH - 20 lotova 13:04 04.12.2017. 13:04 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka udžbenika za osnovne škole - 4 lota (Ponovljeni postupak) 11:16 04.12.2017. 11:16 04.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net