Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka tonera (2020-2022) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Jul 21, 2020 09:24 AM Jul 21, 2020 09:24 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar Jul 21, 2020 09:01 AM Jul 21, 2020 09:01 AM boro.tosic@bdcentral.net
Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Jul 20, 2020 01:05 PM Jul 20, 2020 01:05 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka roba izgradnja i ugradnja svijetleće reklame na zgradi vatrogasnog doma u Brčkom za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Nabavka roba izgradnja i ugradnja svijetleće reklame na zgradi vatrogasnog doma u Brčkom za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Jul 20, 2020 12:25 PM Jul 20, 2020 12:25 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Umjetničke galerije Brčko distrikta BiH Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Umjetničke galerije Brčko distrikta BiH Jul 20, 2020 11:51 AM Jul 20, 2020 11:51 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH lotovi 1-5“ - okvirni sporazum „Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrik... Jul 20, 2020 11:50 AM Jul 20, 2020 11:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH lotovi 1-4“. „Nabavka vizit karti, pečata, graviranih pločica, inventurnih brojeva i sl. (objedinjena nabavka) za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikt... Jul 20, 2020 11:47 AM Jul 20, 2020 11:47 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave mašinstva i obrade metala za potrebe JU Tehničke škole Brčko Jul 20, 2020 09:09 AM Jul 20, 2020 09:09 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja semafora za potrebe SRC "Blatuša" (mali fudbal i rukomet) za potrebe Odjela za javne poslove Jul 20, 2020 08:52 AM Jul 20, 2020 08:52 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 10 Jul 17, 2020 01:54 PM Jul 17, 2020 01:54 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka startera, punjača akumulatora i vazdušnog kompresora za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Jul 16, 2020 08:41 AM Jul 16, 2020 08:41 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga zamjene mehanizma za otvaranje i sanaciija rolo vrata na vatrogasnom domu Brčko Jul 15, 2020 08:55 AM Jul 15, 2020 08:55 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja žaluzina u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela Jul 14, 2020 10:07 AM Jul 14, 2020 10:07 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka opreme za održavanje školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za Obrazovanje (3 lota) Jul 14, 2020 08:13 AM Jul 14, 2020 08:13 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca za 2020. godinu LOT 1 - 4 Jul 13, 2020 10:41 AM Jul 13, 2020 10:41 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka ušnih markica za svinje i jagnjad Jul 08, 2020 11:51 AM Jul 08, 2020 11:51 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji hidrantske mreže za potrebe JU Jedanaeste osnovne škole Zovik Jun 29, 2020 11:43 AM Jun 29, 2020 11:43 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jun 26, 2020 08:32 AM Jun 26, 2020 08:32 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2020. godine Jun 18, 2020 08:19 AM Jun 18, 2020 08:19 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Definisanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika vode zahvaćene iz istražne bušotine „IBR-1“ na lokalitetu „Kamenjaševac“ u k.o. Maoča – Brčko distrikt BiH Jun 15, 2020 09:19 AM Jun 15, 2020 09:19 AM stanisa.conda@bdcentral.net