Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
“Nabavku štampanih obrazaca za potrebe Sekretarijata Vlade -Lot 1 i “Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Kancelarije za evropske integracije –Lot 2” 11:53 10.05.2017. 11:53 10.05.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 09:33 10.05.2017. 09:33 10.05.2017. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka materijala za označavanje šuma, za čuvare šuma 11:48 09.05.2017. 11:48 09.05.2017. boro.tosic@bdcentral.net
“Nabavka energenata (ogrevnog drveta i uglja)za potrebe obrazovnih institucija“ 09:46 09.05.2017. 09:46 09.05.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka stručne literature za potrebe Pedagoške institucije 09:38 09.05.2017. 09:38 09.05.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 1 - 3 14:43 08.05.2017. 14:43 08.05.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca LOT 1 - LOT 14 14:02 08.05.2017. 14:02 08.05.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za zaposlenike Vlade i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 14 13:35 08.05.2017. 13:35 08.05.2017. vesna.cebic@bdcentral.net
Pokloni za odlazak u penziju (muški sat analogni - kom 3), (ženski sat analogni - kom 1) 09:04 08.05.2017. 09:04 08.05.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motocikla za potrebe Odjeljenja za javni registar 11:13 24.04.2017. 11:13 24.04.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka kosačica za potrebe Odjeljenja za obrazovanje LOT 1 - 2 LOT 1 - nabavka kosačica za potrebe JU 7. OŠ Gornji Rahić LOT 2 - nabavka kosačica za potrebe JU 13. OŠ Bukvik 14:25 21.04.2017. 14:25 21.04.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava policijskih legitimacija 08:17 20.04.2017. 08:17 20.04.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Popravak trimera za potrebe Policije 08:10 20.04.2017. 08:10 20.04.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i ugradanja gorionika na kotao u JU 9. OŠ Maoča 12:06 11.04.2017. 12:06 11.04.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar 11:22 11.04.2017. 11:22 11.04.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava naljepnica, obljepljivanje – zamjena dotrajalih naljepnica i amblema na službena vozila policije BDBiH 10:40 07.04.2017. 10:40 07.04.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Radovi na izgradnji kapele u MZ Dubrave i Seonjaci 09:42 07.02.2017. 09:42 07.02.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka projektora sa platnom 13:33 06.02.2017. 13:33 06.02.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Izrada novog web portala Vlade Brčko distrikta BiH 12:24 06.02.2017. 12:24 06.02.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja autoguma za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 11:19 03.02.2017. 11:19 03.02.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net