Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 09:37 24.09.2019. 09:37 24.09.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka energenata (drva i uglja). 14:50 23.09.2019. 14:50 23.09.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Sanacija odvodnje fekalnih i površinskih voda u zgradi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13:12 16.09.2019. 13:12 16.09.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
LOT 1 - Dubinsko (mašinsko čišćenje itisona u Pravosudnim institucijama (Osnovni sud, Apelacioni sud, Tužilaštvo), LOT 2 – pranje čišćenje tepiha za potrebe Komisije za papire od vrijednosti 09:49 11.09.2019. 09:49 11.09.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi 09:19 11.09.2019. 09:19 11.09.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga posredovanja u nabavci avio karata putnika u toku 2019.godine za potrebe Inspektorata Nabavka usluga posredovanja u nabavci avio karata putnika u toku 2019.godine za potrebe Inspektorata 09:17 11.09.2019. 09:17 11.09.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabava laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (kemijski i mikrobiološki materijal) za potrebe Pododjela za javno zdravstvo 09:12 11.09.2019. 09:12 11.09.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja reflektora za potrebe gradske Galerije i Vijećnice 09:32 23.08.2019. 09:32 23.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka forenzičkog potrošnog materijala 08:23 23.08.2019. 08:23 23.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
nabavka čamca za spašavanje sa opremom 09:41 21.08.2019. 09:41 21.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka osvježavajućih napitaka – bezalkoholnih pića za potrebe reprezentacije Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u 2019. godinu. 08:56 20.08.2019. 08:56 20.08.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka opreme za instaliranje centralnog grijanja u domu kulture MZ Bijela 12:48 14.08.2019. 12:48 14.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
uređenje dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko. 10:17 13.08.2019. 10:17 13.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora 14:45 08.08.2019. 14:45 08.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. 11:55 08.08.2019. 11:55 08.08.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost 10:32 02.08.2019. 10:32 02.08.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za... 10:28 02.08.2019. 10:28 02.08.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluga prežnjnja freona iz čilera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 09:39 30.07.2019. 09:39 30.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 09:21 30.07.2019. 09:21 30.07.2019. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca 12:51 29.07.2019. 12:51 29.07.2019. boro.tosic@bdcentral.net