Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika - Nabavka raznog ručnog alata za radionicu za potrebe Policije Brčko distriktu BiH Nov 14, 2023 10:57 AM
Lista učesnika - „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ Nov 13, 2023 02:03 PM
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja opreme za grijanje i hlađenje u zgradi MZ Plazulje Nov 13, 2023 10:58 AM
Lista učesnika - Nabavka opreme za teretanu za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nov 10, 2023 11:06 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002560/23 Nov 08, 2023 02:08 PM
Lista učesnika - Servisiranje opreme u fontanama Nov 08, 2023 11:00 AM
Lista učesnika u potupku javne nabavke, broj: 13-002520/23 Nov 07, 2023 02:02 PM
Lista učesnika - Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) – podloge za uzgoj Nov 07, 2023 11:04 AM
Lista učesnika - Nabavku usluga održavanja postojećih softvera za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Nov 06, 2023 11:10 AM
Lista učesnika - „Nabavka usluga popravke i servisa elektroagregata“ Nov 02, 2023 12:51 PM
Lista učesnika Nov 01, 2023 01:40 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002201/23 Oct 31, 2023 02:10 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-001958/23 Oct 31, 2023 01:56 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002061/23 Oct 30, 2023 12:23 PM
Lista učesnika - Nabava usluge atestiranja opreme u PVJ, CZ i jedinici FTO i OiO i Servis i kalibracija plinskog detektora Dräger X-am 8000 i Dräger alkotesta LOT 1 - 2 Oct 30, 2023 11:05 AM
Lista učesnika Oct 26, 2023 02:36 PM
Lista učesnika - „Održavanje sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH“ Oct 26, 2023 02:00 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002091/23 Oct 25, 2023 01:17 PM
Lista učesnika Oct 25, 2023 11:14 AM
Lista učesnika Oct 25, 2023 09:00 AM