Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001395/18 Jun 27, 2018 02:25 PM
Lista učesnika - Nabava opreme za arhiviranje Jun 27, 2018 11:00 AM
Lista učesnika - usluge tehničkih pregleda za vozila u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2019 i 2020. Jun 25, 2018 12:52 PM
Lista učesnika - Nabava kontejnera za otpadni materijal za potrebe Odjela za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Jun 25, 2018 11:05 AM
Lista učesnika - Nabavka ručnog alata za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Jun 22, 2018 01:53 PM
Lista učesnika - Nabavka poljoprivrednog materijala za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Jun 22, 2018 11:55 AM
Lista učesnika - 2 LOT-a Rekonstrukcija i završetak ograda oko škola Jun 22, 2018 11:06 AM
Lista učesnika - LOT 1 – profesionalni digitalni fotoaparati, LOT 2 – digitalni fotoaparati za potrebe Policije BDBiH Jun 21, 2018 10:56 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001461/18 Jun 19, 2018 02:07 PM
Lista učesnika - LOT 1 – Nabavka Elektromaterijala za održavanje, LOT 2 - Nabavka Bravarskog materijala za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Jun 12, 2018 10:55 AM
Lista učesnika - Nabavka građevinskih radova na osnovnim školama za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jun 11, 2018 01:38 PM
Lista učesnika - Nabavka radova na rekonstrukciji podova u objektima JU Prve osnovne škole i JU Ekonomske škole Jun 08, 2018 03:01 PM
Lista učesnika 13-000704/18 Jun 08, 2018 01:54 PM
Lista učesnika 13-000557/18 Jun 08, 2018 01:46 PM
Lista učesnika 13-000719/18 Jun 08, 2018 01:37 PM
Lista učesnika 13-000401/18 Jun 08, 2018 01:23 PM
Lista učesnika 13-000600/18 Jun 08, 2018 12:37 PM
Lista učesnika 13-000755/18 Jun 08, 2018 12:21 PM
Lista učesnika 13-000725/18 Jun 08, 2018 12:12 PM
Lista učesnika 13-000580/18 Jun 08, 2018 11:53 AM