Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru ponuđača 13-000466/17 Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Jun 05, 2017 03:11 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000466/17 Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Jun 05, 2017 03:09 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000922/17 Nabavka i isporuka nastavnih pomagala za matematiku za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jun 05, 2017 02:56 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000922/17 Nabavka i isporuka nastavnih pomagala za matematiku za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jun 05, 2017 02:45 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000991/17 Jun 05, 2017 02:37 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000802/17 Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Jun 05, 2017 02:23 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001073/17 Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 Jun 05, 2017 02:18 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000743/17 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Jun 05, 2017 02:09 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000743/17 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Jun 05, 2017 02:07 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000342/17 Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potre... Jun 05, 2017 01:53 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000342/17 Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potre... Jun 05, 2017 01:46 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000721/17 Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko distrikt BH ( 3 lota) Jun 05, 2017 01:15 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000774/17 Nabavka građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji zgrade "Merkur" - II faza Jun 02, 2017 02:05 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-001035/17 od 26.05.2017. god. Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 3 Jun 01, 2017 10:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001035/17 od 26.05.2017. god. Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 1 - 2 Jun 01, 2017 09:59 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001158/17 od 25.05.2017. god. Pokloni za odlazak u penziju (muški sat analogni - kom 3), (ženski sat analogni - kom 1) May 31, 2017 11:33 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -13-001186 May 30, 2017 02:40 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja u Sarajevu 13-001290 May 30, 2017 02:25 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije i hotelskog smještaja za učešće na LJetnoj školi urbanizma 2017.godine za tri osobe u Vršcu -13-001252 May 30, 2017 02:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog sještaja za dvije osobe u Trebinju za potrebe Kancelarije gradonačelnika May 30, 2017 02:16 PM