Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000569/18 od 16.02.2018. godine Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar Feb 21, 2018 02:05 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000193/18 Nabavka računarske opreme za potrebe Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG i Pododjeljenja za informatiku Vlade Brčko distrikta BiH Feb 21, 2018 12:15 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000591/18 od 19.02.2018. godine Nabavka i isporuka namještaja za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Feb 21, 2018 12:09 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj: 13-003727/17 od 12.02.2018. godine Nabavka radova za izradu čelične nadstrešnice – natkrivanje na tribinama na stadionu FK Izbor, MZ Broduša Feb 20, 2018 03:35 PM
TD - Odrzavanje aplikativnog software-a Direkcije za finansije.pdf Feb 20, 2018 01:49 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000464/18 od 08.02.2018. godine Usluge čišćenja rezervoara sanitarne vode za potrebe JU Devete osnovne škole Feb 19, 2018 12:47 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.14.04.1-13-371/18 od 14.02.2018. godine Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... Feb 19, 2018 10:36 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003325/17 Feb 19, 2018 10:26 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000351/18 od 31.01.2018. godine Nabavka i isporuka plina za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Feb 16, 2018 11:47 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.SuPK-246/18 od 12.02.2018. godine Kasko osiguranje vozila za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 – 6 Feb 15, 2018 01:30 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002892/17 Radovi na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara), Kuglana - pružni prelaz Feb 15, 2018 11:25 AM
Odluka o izboru 13-000222/18 Feb 14, 2018 09:19 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-000164/18 od 08.02.2018. Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovnih škola Brč... Feb 14, 2018 09:08 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-000223/18 od 08.02.2018. - LOT 2 Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala 3 LOT-a Feb 14, 2018 09:06 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000223/18 od 08.02.2018. god. Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala 3 LOT-a Feb 14, 2018 09:03 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003312/17 Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH - ponovljeni postupak Feb 14, 2018 08:43 AM
Odluka o izboru 13-000121/18 Feb 14, 2018 08:39 AM
Odluka o izboru 13-000029/18 Feb 13, 2018 12:46 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003607/17 od 07.02.2018. godine Nabavka namještaja i opreme za izvođenje nastave za potrebe JU Treće osnovne škole i JU Tehničke škole Brčko (3 lota) Feb 13, 2018 12:22 PM
Tenderska dokumentacija broj 13-000469/18 Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 12, 2018 11:44 AM