Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Tenderska dokumentacija broj 13-000469/18 Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 12, 2018 11:44 AM
Poziv za učešće broj 13-000469/18 Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 12, 2018 11:44 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.SuPK-97/18 od 19.01.2018. godine Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Feb 09, 2018 11:43 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000436/18 od 06.02.2018. godine Nabavka i isporuka plastičnih buradi za vodu za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Feb 09, 2018 11:28 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13.9-04.1-44/18 (13-000469/18) Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 08, 2018 01:33 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj SuPK-95/18 (13-000361/18) Nabavka IP telefonskog sistema, IP telefona i odgovarajućeg softvera i licenci za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH Feb 07, 2018 01:37 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000434/18 od 06.02.2018. godine Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Feb 07, 2018 11:21 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000108/18 Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko Feb 06, 2018 08:26 AM
Poziv za učešće broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu Feb 05, 2018 01:03 PM
Tenderska dokumentacija broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu Feb 05, 2018 01:02 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu Feb 05, 2018 01:01 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000250/18 od 25.01.2018. godine Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH Feb 05, 2018 11:26 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000346/18 od 31.01.2018. godine Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete O�... Feb 05, 2018 10:19 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000289/18 od 26.01.2018. godine Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) Feb 05, 2018 08:23 AM
Odluka o poništenju 13-003626/17 Feb 02, 2018 09:24 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002197/17 Nabavka usluga izrade katastarskog softvera za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Feb 01, 2018 03:06 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj 13-003128/17 Nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Feb 01, 2018 02:22 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003443/17 od 29.01.2018. Nabava i isporuku usluge štampanja, za potrebe Odjela za Evropske integracije i međunarodnu saradnju Feb 01, 2018 12:33 PM
Odluka o izboru 13-001415/17 Feb 01, 2018 10:59 AM
Odluka o izboru 13-001362/17 Feb 01, 2018 10:45 AM