Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000955/17 Nabava četiri anesteziološka aparata Jun 12, 2017 02:45 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001379/17 Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 14 lotova) Jun 12, 2017 02:38 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke 13-000384/17 Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 15 lotova) Jun 12, 2017 02:32 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000384/17 Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 15 lotova) Jun 12, 2017 02:27 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000726/17 Nabavka oprema za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (2 lota) Jun 12, 2017 02:13 PM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-1-349-3-252/17 od 09.06.2017. godine Nabava hrane i pića za potrebe reprezentacije Odjela za Poljoprivredu Jun 09, 2017 11:57 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001161/17 od 01.06.2017. god. Nabavka potrošnog elektromaterijala za održavanje Jun 09, 2017 11:02 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001231/17 od 01.06.2017. god. Nabava slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2017. Jun 09, 2017 10:59 AM
Odluka o izboru -39-000016/17 Jun 09, 2017 09:02 AM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-2-345-3-248/17 od 07.06.2017. godine Ispitivanje kvaliteta površinskih voda u Brčko distriktu BiH, okvirni sporazum sa jednim ponuđačem za 2017. i 2018. godinu Jun 07, 2017 03:05 PM
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-1-343-3-246/17 od 07.06.2017. godine Nabavka specijalne opreme za Gorsku službu spašavanja Jun 07, 2017 12:48 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001133/17 od 31.05.2017. god. Usluge rektifikacije, kalibracije i čišćenja geodetskih instrumenata Jun 07, 2017 09:26 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001235/17 od 30.05.2017. god. Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Galerije Brčko distrikta BiH Jun 07, 2017 09:22 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke za lot 8, broj 13-001004/17 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... Jun 06, 2017 09:48 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001004/17 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... Jun 06, 2017 09:44 AM
Odluka o pokretanju postupka13-001353/17 Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za kemijsku laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Jun 05, 2017 03:16 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000466/17 Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Jun 05, 2017 03:11 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000466/17 Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Jun 05, 2017 03:09 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000922/17 Nabavka i isporuka nastavnih pomagala za matematiku za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jun 05, 2017 02:56 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000922/17 Nabavka i isporuka nastavnih pomagala za matematiku za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jun 05, 2017 02:45 PM