Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002816/17 od 14.11.2017. god. Nabava motornog ulja za kosačice i trimere za 2018. god. za potrebe Odjela za obrazovanje - okvirni sporazum Nov 21, 2017 11:59 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003030/17 od 10.11.2017. Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BH Nov 17, 2017 12:39 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002851/17 od 13.11.2017. god. Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla u kotlarnici zgrade Vijećnice Nov 17, 2017 12:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002146/17 Nabavka računarske opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - (9 lotova) Nov 14, 2017 03:29 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002439/17 Nabavka internet usluga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH u 2018. godini Nov 14, 2017 02:49 PM
Poziv i tenderska dokumentacija za "Nabavka radova na izmještanju dalekovoda 10KV u MZ Broduša" Nov 13, 2017 03:25 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002483/17 od 09.11.2017. god. Nabavka i isporuka natpisa i pločica, vizit karti i legitimacija za inspetktore Nov 13, 2017 03:05 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002937/17 od 09.11.2017. god. Nabavka i ugradnja lampe sa modulom i filtera za projektor EPSON EBG-5200W Nov 13, 2017 03:02 PM
Poziv i tenderska dokumentacija za "Nabavku usluge servisiranja audio i video nadzora vozila policije BD BiH Nov 13, 2017 01:51 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001762/17 Zajednička nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme - 10 lotova Nov 13, 2017 08:07 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002850/17 Nabavka reklamnog-promotivnog materijala za Odjeljenje za komunalne poslove Nov 10, 2017 03:03 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002311/17 Nabavka šumskih sadnica za pošumljavanje i popunjavanje sastojina šuma u privatnom vlasništvu Nov 10, 2017 03:02 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002924/17 od 03.11.2017. god. Nabavka novogodišnjih paketića za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Nov 10, 2017 11:08 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-002925/17 od 06.11.2017. Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrik... Nov 10, 2017 10:04 AM
Tenderska dokumentacija broj 13-002907/17 Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova na izgradnji kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ Donji Brezik - Brčko distrikt BiH Nov 09, 2017 11:29 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj 13-000983/17 Usluge održavanja sistemskog softvera, serverske i mrežne infrastrukture za potrebe pododjeljenja za informatiku Nov 08, 2017 01:49 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002536/17 Nabavka i isporuka CD playera za potrebe izvođenja nastave Nov 08, 2017 01:22 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-002793/17 od 01.11.2017. Usluge servisiranja (popravke) traktora za potrebe JU Pojoprivredne i medicinske škole Nov 08, 2017 08:45 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-001742/17 Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 12 lotova Nov 07, 2017 09:54 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002982/17 od 03.11.2017. god. Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla na lož ulje i gorionika u JU 12. OŠ Ulice Nov 06, 2017 10:30 AM