Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000608/17 Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge May 10, 2017 09:35 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000715/17 Održavanje zelenih površina za potrebe Odjela za obrazovanje May 09, 2017 03:50 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001055/17 Nabavka usluga kotizacije za učešće na V Internacionalnom pijanističkom takmičenju u Bijeljini za potrebe Odjeljenja za obrazovanje May 09, 2017 12:27 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000941/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja u Budvi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom May 09, 2017 12:05 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001012/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja za učešće na seminaru u Beogradu za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove May 09, 2017 12:01 PM
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-1-259-3-180/17 od 09.05.2017. godine Nabavka materijala za označavanje šuma, za čuvare šuma May 09, 2017 11:50 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000204/17 May 09, 2017 10:44 AM
Obavještenje o nabavci broj: 1157-7-1-68-3-60/17 May 09, 2017 10:35 AM
Obavještenje broj: 1157-7-1-141-3-109/17 May 09, 2017 09:52 AM
Obavještenje o nabavci broj1157-7-1-248-3-176/17 May 09, 2017 09:42 AM
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-2-249-3-177/17 od 08.05.2017. godine Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 1 - 3 May 08, 2017 02:44 PM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-1-250-3-178/17 od 08.05.2017. godine Nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca LOT 1 - LOT 14 May 08, 2017 02:03 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000142/17 Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za zaposlenike Vlade i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 14 May 08, 2017 01:37 PM
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj 13-001004/17 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom post... May 08, 2017 01:20 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001084/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja u Brelama Republika Hrvatska May 08, 2017 12:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000918/17 od 27.04.2017. god. Nabava naljepnica, obljepljivanje – zamjena dotrajalih naljepnica i amblema na službena vozila policije BDBiH May 08, 2017 09:34 AM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-1-246-3-174/17 od 08.05.2017. godine Pokloni za odlazak u penziju (muški sat analogni - kom 3), (ženski sat analogni - kom 1) May 08, 2017 09:05 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000837/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja za učešće na seminaru u Budvi za potrebe Kabineta gradonačelnika May 05, 2017 12:59 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001020/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja za učešće na Ekonomskom forumu 2017 na Jahorini za potrebe Kancelarije za upravljanje javne imovine May 05, 2017 11:33 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002601/16 Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova za tehničku regulaciju saobraćaja - faza IV zona grada May 04, 2017 03:29 PM