Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
odluka o dodjeli ugovora 13-001061/20 Jun 11, 2020 02:47 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-003021/19 Jun 11, 2020 02:46 PM
odluka o dodjeli ugovora 13-001061/20 Jun 11, 2020 02:45 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-003608/19 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 3/2019 Jun 11, 2020 12:19 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003608/19 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 3/2019 Jun 11, 2020 12:18 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000997/20 Jun 09, 2020 02:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000766/20 usluge tehničkih pregleda za vozila u vlasništvu Brčko distrikta Jun 09, 2020 02:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001088/20 Nabavka ušnih markica za svinje i junad Jun 09, 2020 02:01 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002975/19 Nabavka softvera za računsku i logičku kontrolu finansijskih izvještaja za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jun 09, 2020 01:57 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,13-004018/19 Sigurnosni sistem i oprema za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Jun 08, 2020 03:17 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-001403/20 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2020 Jun 08, 2020 09:49 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-001091/20 Jun 05, 2020 09:52 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,... Jun 04, 2020 02:58 PM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003816/19 Izrada idejnog rješenja sa analizom najoptimalnije opcije (varijante) izgradnje centra za upravljanje otpadom na teritoriji BD BiH Jun 04, 2020 12:52 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000696/20 Jun 04, 2020 12:25 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000200/20 Jun 04, 2020 11:50 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000115/20 Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za javni registar Jun 04, 2020 11:43 AM
Odluka o izboru br: 13-000197/20 (0034) Odluka o izboru br: 13-000197/20 (0034) Jun 04, 2020 11:32 AM
Odluka o pokretanju postupka 13-001453/20 Jun 02, 2020 01:59 PM
Izjava o autorskim pravima 13-001453/20 Jun 02, 2020 01:57 PM