Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru 13-001216/21 (0009/21 i 0015/21) Nov 25, 2021 02:14 PM
Odluka o izboru 13-001707/21 (0007/21) Nov 25, 2021 01:51 PM
Odluka o izboru 13-001217/21 (0010/21) Nov 25, 2021 01:45 PM
Odluka o izboru 13-003585/20(0210/21,0215/21,0221/21,0226/21 i 0235/21) Nov 25, 2021 01:30 PM
Odluka o izboru 13-003586/21 (0174/21 i 0181/21) Nov 25, 2021 01:11 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10-698-6/21 Bankarske usluge za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Nov 25, 2021 09:57 AM
Odluka o izboru 13-001298/21 Nov 25, 2021 09:13 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001928/21 Nabavka usluga projektovanja objekata niskogradnje i hidrograđevinskih objekata na području Brčko distrikta BiH Nov 24, 2021 11:44 AM
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke broj 13-002565/21 Dodatne usluge na izradi prostornoplanske dokumentacije - 5 lotova Nov 24, 2021 08:20 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-001878/21 Nabavka opreme za teretanu za potrebe PVJ i GSS-2 lota Nov 24, 2021 08:11 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002011/21 od 19.11.2021. godine Nabavka usluga organizacije rada klizališta za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Sektor za informisanje Nov 19, 2021 03:09 PM
Poziv za učešće „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... Nov 19, 2021 02:38 PM
Tenderska dokumentacija „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... Nov 19, 2021 02:36 PM
Odluka o pokretanju postupka nabavke „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... Nov 19, 2021 02:34 PM
Pojedinačni ugovor od 10. 11. 2021. godine Nov 19, 2021 01:54 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002381/21 Nabavka službenih legitimacija i znački sa kožnom futrolom za Sudsku policiju Brčko distrikta BiH Nov 18, 2021 02:31 PM
Pojedinačni ugovor od 4. 11. 2021. godine Nov 17, 2021 02:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002102/21 Nabavka opreme za video nadzor za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Nov 17, 2021 09:12 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002123/21 Nabavka i isporuka sadnog materijala za ozelenjavanje dvorišta oko zgrade MZ Brod Nov 17, 2021 08:57 AM
Pojedinačni ugovor od 27. 10. 2021. godine Nov 16, 2021 01:52 PM