Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003404/17 Nabavka usluga protivgradne zaštite sa nabavkom protivgradnih raketa na području Brčko distrikta BiH za 2018, 2019 i 2020. godinu Apr 10, 2018 03:14 PM
Odluka o izboru 13-000953/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja za jednog učesnika u Sarajevu u period od 10. do 12.04.2018.godine za potrebe Komisije za hartije od vrijednosti Apr 10, 2018 01:43 PM
Odluka o izboru 13-000887/18 Nabavka usluga stručnog usavršavanja za jedno lice za nabavku usluga učešća na X Međunarodnom festivalu “Dani harmonike”, koji se održava od 20-24.... Apr 10, 2018 01:27 PM
Odluka o izboru 13-000875/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja radi učešća tri zaposlenika Pododjeljenja za Informatiku na seminaru koji se održava u Neumu od 18.04 do 20.04.2018.godi... Apr 10, 2018 01:06 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000735/18 od 28.03.2018. godine Nabavka usluga potpunog kasko osiguranja za putnička vozila, 3 LOT-a Apr 10, 2018 11:34 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000782/18 od 03.04.2018. god. Nabavka i ugradnja toplovodnih grejnih tijela u aneksu JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Apr 10, 2018 10:17 AM
Odluka o izboru 13-000717/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja i usluga stručnog usavršavanja radi učešća zaposlenijka na Naučnoj konferenciji “REDETE 2018” koja se održava u p... Apr 10, 2018 09:41 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000955/18 od 29.03.2018. godine Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovinih škola Br�... Apr 06, 2018 12:04 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000358/18 od 27.03.2018. god. Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala Apr 06, 2018 09:13 AM
Odluka o izboru 13-000834/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja Apr 04, 2018 03:10 PM
Odluka o izboru 13-000858/18 Usluge hotelskog smještaja Apr 04, 2018 11:57 AM
Odluka o izboru 13-000818/1 Usluge hotelskog smještaja u Opatiji Apr 04, 2018 11:53 AM
Odluka o izboru 13-000857/18 Usluge hotelskog smještaja u Neumu od 18 do 20.04.2018 Apr 04, 2018 11:47 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000878/18 od 22.03.2018. godine Nabavka usluga tehničkog osiguranja područja štićenog prostora ureda koje koristi Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju za 2018., 2019.... Apr 04, 2018 11:35 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000545/18 od 28.03.2018. god. Usluge ful kasko osiguranja bez franšize za putničko motorno vozilo VW PASSAT B8 2.0 TDI Comfortline Apr 04, 2018 09:11 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13.9-04.1-172/18 (13-000863/18) Nabavka bankarskih usluga za otvaranje i vođenje računa Vlade Brčko distrikta BiH Apr 03, 2018 12:30 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000571/18 od 27.03.2018. god. Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... Apr 03, 2018 11:50 AM
Odluka o izboru 13-000818/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja i usluga stručnog usavršavanja za jednu osobu u Opatiji u period od 11.04 do14.04.2018. godine za potrebe Odjeljenja za... Mar 30, 2018 08:38 AM
Odluka o izboru 13-000784/18 Nabavka usluga hotelskog smještaja za jednu osobu u hotelu “Kuzman” u Neumu za potrebe Kabineta gradonačelnika Mar 29, 2018 10:43 AM
Odluka o izboru 13-000544/18 Nabavka usluga smještaja i usluga stručnog usavršavanja za dvije osobe za seminar koji će se održati na Zlatiboru u periodu od 28-30.03.2018.godine Mar 29, 2018 10:24 AM