Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001207/17 Nabavka i instalacija mrežne opreme za povezivanje matičnih ureda za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Jun 21, 2017 09:56 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 11, broj 13-000712/16 Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Jun 21, 2017 09:37 AM
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-1-360-3-278/17 od 20.06.2017. godine Uramljivanja zahvalnica i slika za potrebe Policije Brčko distrikta BiH za 2017. god Jun 20, 2017 03:05 PM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-1-358-3-276/17 od 20.06.2017. godine Nabava paketa sa hranom (poklon paketi) Jun 20, 2017 09:35 AM
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-1-356-3-274/17 od 19.06.2017. godine Nabavka ronilačkih odijela Jun 19, 2017 03:42 PM
Nabavka radnih uniformi za potrebe domara u Odjeljenu za obrazovanje Jun 19, 2017 03:31 PM
Nabavka vakcina "Lasota" Jun 19, 2017 03:21 PM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-00073017 Jun 19, 2017 03:06 PM
Nabavka računara za javnu sigurnost 2 lota Jun 19, 2017 02:00 PM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-000322/17 Jun 19, 2017 01:36 PM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-000873/17 Jun 19, 2017 01:25 PM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-1-355-3-272/17 od 19.06.2017. godine Nabavka materijala za obnovu i popravku drvenih sprava u dvorištima, pješčanika, klupa i ograda na vanjskom stepeništu za potrebe Obdaništa „Naša djeca�... Jun 19, 2017 11:26 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br.13-00128/17 od 13.06.2017. LOT 1, 2, 4, i 5 Jun 19, 2017 09:55 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001228-17 od 13.06.2017. god. nabavka staklenih plaketa i omotnica diploma LOT 3 i LOT 6 Jun 19, 2017 09:52 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000992/17 Nabavka radova za potrebe JU Sedme Osnovne škole Gornji Rahić (3 lota) Jun 16, 2017 01:26 PM
Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000213/17 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2017 - (LOT 2,6,9,11,14 i 16) Jun 16, 2017 01:19 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001196/17 od 08.06.2017. god. Nabavka osvježavajućih napitaka za 2017 i 2018 godinu za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Jun 16, 2017 12:55 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000954/17 od 13.06.2017. god. Nabavka materijala za označavanje šuma, za čuvare šuma Jun 16, 2017 12:43 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br.13-001325/17 od 07.06.2017. Nabavka usluga za servis plovila-čamaca Jun 16, 2017 12:42 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke za lot 8, broj 13-000742/17 Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda - 11 lotova Jun 16, 2017 12:41 PM