Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka respiratora i pacijent monitora Mar 19, 2020 01:55 PM
Poziv za učešće i posebna odluka o pokretanju postupka nabavke broj 14.04.1-13-212356/20 Nabavka lične zaštitne opreme i materijala za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Mar 17, 2020 02:03 PM
Nabavka lične zaštitne opreme Dopuna objavljenog javnog poziva Mar 17, 2020 12:45 PM
Nabavka dezinfekcionih sredstava Dopuna objavljenog poziva Mar 17, 2020 12:40 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000844/20 Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije "Rekonstrukcija, sanacija i prenamjena objekta u ul.Islahijet za potrebe Kamernog Teatra" Mar 17, 2020 12:31 PM
Poziv zainteresiranim ponuđačima i odluka o pokretanju postupka broj 13-000912/20 Nabavka opreme za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa Mar 16, 2020 04:28 PM
Poziv za učešće i posebna odluka o pokretanju postupka nabavke broj 13-000911/20 Nabavka respiratora i pacijent monitora Mar 16, 2020 04:20 PM
20-67 Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000874/20 Mar 16, 2020 12:20 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000875/20 Mar 16, 2020 11:12 AM
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku i Posebna Odluka o pokretanju postupka Nabavka dezinfekcionih sredstava za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID - 19) Mar 16, 2020 11:07 AM
Poziv zainteresiranim ponuđačima i odluka o pokretanju postupka broj 13-000905/20 Nabavka lične zaštitne opreme i materijala za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) Mar 16, 2020 11:03 AM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju broj 13-000901/20 Nabavka dezinfekcionog alkoholnog sredstva za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19),13-000901/20 Mar 13, 2020 07:07 PM
Poziv zainteresovanim ponuđačima i posebna odluka o pokretanju postupka Nabavka dezinfekcionog alkoholnog sredstva za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19),13-000901/20 Mar 13, 2020 03:03 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000814/20 Mar 13, 2020 12:59 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000702-20 iznamljivanje servera za Direkciju za finansije Mar 13, 2020 11:09 AM
Odluka oizmjeni i dopuni odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača,13-002381/19 Mar 13, 2020 08:43 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,13-002381/19 Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,izgradnje, rekonstrukcije 13 stambenih jedinica u Brčko distriktu u okviru Regionalnog stambenog projekta Mar 13, 2020 08:41 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke Nabavka opreme za opremanje aneksa JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH (4 lota),13-002855/19 Mar 12, 2020 03:00 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000183/20 (0004/20) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000183/20 (0004/20) Mar 12, 2020 02:48 PM
Odluka o izboru 13-000180/20 (0019/20,0006/20,0012/20,0026/20,0025/20,0010/20) Odluka o izboru 13-000180/20 (0019/20,0006/20,0012/20,0026/20,0025/20,0010/20) Mar 12, 2020 02:23 PM