Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru broj 13-001506/20 Nabavka telekomunikacionih usluga za Skupštinu Brčko distrikta BiH Sep 25, 2020 03:13 PM
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljinjeg ponuđača br. 13-000564/20 od 18.09.2020. godine Nabavka, montaža i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH - (LOT 5 i LOT 6) Sep 25, 2020 01:57 PM
Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljinjeg ponuđača br. 13-001362/20 od 17.09.2020. godine Lot 4 - Uređenje terena MZ Broduša Sep 25, 2020 01:24 PM
Poziv na učešće u pregovaračkom postupku i tenderska dokumentacija „Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” Sep 25, 2020 12:55 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka br. 13-002455/20 od14.09.2020. godine „Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” Sep 25, 2020 12:52 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002236/20 Nabavka Real time PDC kitova za detekciju COVID - 19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom i germicidnih/baktericidnih lampi Sep 24, 2020 02:40 PM
Poziv za učešće sa tenderskom dokumentacijom Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 Sep 24, 2020 11:56 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 Sep 24, 2020 11:54 AM
Odluka o poništenju broj 13-001764/20 (LOT 3) Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH - 7 lotova Sep 23, 2020 09:34 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001764/20 Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH - 7 lotova Sep 23, 2020 09:33 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002000/20 Izgradnja i rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete - 3 lota Sep 23, 2020 08:58 AM
Odluka o pokretanju postupka i poziv za dostavljanje ponuda 10-1/20 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Anex II dio B za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH - pravne usluge br. 10/20 od 07.0... Sep 23, 2020 08:43 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-002082/20 Sep 23, 2020 08:39 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001825/20 Sep 22, 2020 02:59 PM
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za usluge reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje , projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Nabavka usluga reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Sep 22, 2020 12:51 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001920/20 Sep 22, 2020 11:40 AM
Obavještenje sa Odlukom i Izvještajem za odabir ponuđača za sjeme i azot br. 13-001652-20 Nabavka sjemena i azota Sep 22, 2020 11:16 AM
Obavještenje sa Odlukomi i Izvještajem za poništenje postupka nabavki lijekova u veterinarstvu br. 13-001653-20 nabavki lijekova u veterinarstvu Sep 22, 2020 11:10 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001551/20 Sep 22, 2020 11:07 AM
Obavještenje sa Odlukomi i Izvještajem za poništenje postupka javne nabavke servisiranja fontana br. 13-002166-20 servisiranja fontana Sep 22, 2020 11:06 AM