Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-3-65-3-57/17 od 07.02.2017. godine Radovi na izgradnji kapele u MZ Dubrave i Seonjaci Feb 07, 2017 09:48 AM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 05/16 Radovi na izgradnji kapele u MZ Dubrave i Seonjaci Feb 07, 2017 09:44 AM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-003076/16 Feb 07, 2017 09:08 AM
Tenderska dokumentacija broj 13-000191/17 Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu Feb 06, 2017 03:48 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-003042/16 od 24.01.2017. godine Nabavka projektora sa platnom Feb 06, 2017 01:44 PM
Obavještenje o nabavci br.1157-7-1-64-3-55/17 od 06.02.2017. godine Nabavka projektora sa platnom Feb 06, 2017 01:35 PM
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota 13-002942/16 Feb 06, 2017 01:05 PM
Obavještenje o donesenoj Odluci o dodjeli ugovora Feb 06, 2017 12:46 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002075/16 od 27.01.2016. god. Izrada novog web portala Vlade Brčko distrikta BiH Feb 06, 2017 12:25 PM
Odluka o dodjeli ugovora za predmet prevoza učenika 13-002603/16 Feb 06, 2017 11:44 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000213/17 od 31.01.2017. godine Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2017 Feb 06, 2017 08:08 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003002/16 Usluge vanrednog, vanlinijskog, prevoza učenika na takmičenja i dr. za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH Feb 03, 2017 03:25 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-003012/16 Vršenje usluga održavanja aplikativnog software-a (Glavna knjiga Trezora) u 2017. godini za potrebe Direkcije za finansije Feb 03, 2017 11:21 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000017/17 Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za potrebe Kancelarije gradonačelnika Feb 03, 2017 10:01 AM
Odluka o pokretanju postupka br. 05-000006/17 Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za potrebe Kancelarije gradonačelnika Feb 03, 2017 10:00 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000127/17 Nabavka usluga kotizacije za učešće na seminaru za tri osobe u Brčkom za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH Feb 03, 2017 09:32 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000126/17 Nabavka usluga kotizacije za učešće na seminaru za šest osoba u Brčkom za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH Feb 03, 2017 09:17 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 05-000006/17 Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja u Dubaiu u 2017. godini za potrebe Kancelarije gradonačelnika Feb 03, 2017 09:07 AM
Obavještenje o nabavci br 1157-7-2-63-3-54-17 od 02.02.2017. godine Kontrolna ispitivanja izvedenih radovai upotrebljenih materijala - okvirni sporazum za 2017. i 2018. Feb 02, 2017 03:06 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br 13-000129/17 od 19.01.2017. godine Kontrolna ispitivanja izvedenih radovai upotrebljenih materijala - okvirni sporazum za 2017. i 2018. Feb 02, 2017 03:01 PM