Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br, 13-000755/19 od 11.03.2019. Nabavka usluga štampanja monografije za potrebe JU Ekonomske škole Brčko Mar 25, 2019 08:58 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000566/19 Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH Mar 22, 2019 09:01 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000542/19 od 13.03.2019. Nabava “Prekršajnog naloga” za potrebe Policija BDBiH Mar 20, 2019 02:38 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-004004/18 Nabavka sistema za digitalnu analizu saobraćaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Mar 20, 2019 02:26 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br. 14.04.1-13-503/19 od 11.03.2019. Oprema za simultano gađanje za potrebe Policije BD BiH Mar 13, 2019 11:21 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br.14.4.1-13-502/19 od 11.03.2019. Nabavka laserskih daljinomjera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Mar 13, 2019 09:50 AM
Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003131/18 Projektovanje hidrotehničkih objekata (13 lotova) Mar 12, 2019 03:16 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000652/19 - Usluge kasko osiguranja za službeno vozilo tip "Volkswagen Passat B8 2.0 TDI Comfortline" Usluge kasko osiguranja za službeno vozilo tip "Volkswagen Passat B8 2.0 TDI Comfortline" Mar 12, 2019 09:27 AM
Poziv za ucesce i tenderska dokumentacije broj 13-000434/19 Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu zaključenih ugovora ... Mar 12, 2019 08:27 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000450/19 od 01.03.2019. Nabava traka za trčanje za potrebe Policije BDBiH Mar 07, 2019 01:14 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, br. predmeta: 13-000722/19 Nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednih škola Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH Mar 07, 2019 09:57 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000699/19 - NABAVKA OPREME ZA POTREBE IZVOĐENJA NASTAVE ZA POTREBE SREDNJIH ŠKOLA BD BiH (4 lota) Mar 07, 2019 07:54 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000434/19 Dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu zaključenih ugovora b... Mar 06, 2019 12:40 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000580/19 od 20.02.2019. - Nabavka usluga održavanja i popravke trimera i kosilica za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Mar 06, 2019 11:20 AM
Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003478/18 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Mar 05, 2019 12:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003009/18 Nabavka multifunkcijskog uređaja (skener,štampač) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Mar 05, 2019 12:08 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj SuPK-143/19 Održavanje baze i aplikacije elektronske zemljišne knjige Brčko distrikta BiH (EZKBD) Mar 04, 2019 01:49 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000667/19 od 27.02.2019. - Nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i uglja) za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH Nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i uglja) za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH Mar 04, 2019 10:10 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, br. predmeta: 13-000567/19 Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije (4 lota) Mar 01, 2019 02:34 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000621/19 od 25.02.2019. - Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za 2019 godinu. 3 LOT-a Mar 01, 2019 09:27 AM