Налазите се овде: Дом Users Весна Чебић

Весна Чебић

 Наслов   Врста 
Nabavka usluga organizacije stručnih seminara i dr. u 2015. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizacije stručnih seminara i dr. u 2016. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja za 2015. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja za 2016. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizacije i realizacije pozorišnih predstava za 2015. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga organizacije i realizacije pozorišnih predstava za 2016. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga reprezentacije van zgrade Vlade za 2015. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga reprezentacije van zgrade Vlade za 2016. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga avio prevoza u toku 2016. godine Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka - štampanje evidencije i dr. obrazaca za potrebe Policije Konkurentski postupak
Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU II OŠ Konkurentski postupak
Nabavka radova na zamjeni krovne konstrukcije na fiskulturnoj sali JU Tehnička škola za 2015. godinu Konkurentski postupak
Nabavka radova na uređenju škole i školskog dvorišta JU IX OŠ za 2015. godinu Konkurentski postupak
Nabavka opreme za opremanje fiskulturne sale "Partizan" za 2015. godinu Konkurentski postupak
Nabavka usluga osiguranja i kasko osiguranja u 2015. godini Konkurentski postupak
Nabavka usluga kalibracije i servisiranja mjernih instrumenata u 2015. godini Konkurentski postupak
Nabavka radova LOT 1 - LOT 2 Konkurentski postupak
Nabavka radova LOT 1 - LOT 2 Konkurentski postupak
Nabavka fitnes opreme Konkurentski postupak
Nabavka usluga ljekarskih pregleda policijskih službenika u 2016. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga konzumacije hrane i pića van zgrade Vlade za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko prave poslove u 2017. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja u Dubaiu u 2017. godini za potrebe Kancelarije gradonačelnika Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga kotizacije za učešće na seminaru za šest osoba u Brčkom za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH za 2017. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga kotizacije za učešće na seminaru za tri osobe u Brčkom za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija BD BiH za 2017. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Набавка услуга организације и реализације концерта групе "Colonia" у оквиру шеснаесте спортске манифестације "Избор спортисте године" за 2016. годину Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za potrebe Kancelarije gradonačelnika Konkurentski postupak
Nabavka usluga kotizacije i hotelskog smještaja za dvije osobe na Vlašiću u 2017. godini Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga kotizacije za zaposlenike Vlade i Institucija BD BiH za 2017. godinu Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga hotelskog smještaja za zaposlenike Vlade i institucija u BD BiH u toku 2017. godine Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga reprezentacije - konzumacije hrane i pića LOT 1 - LOT 2 za potrebe Skupštine Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga konzumacije van zgrade Vlade za 2017. godinu za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga reprezentacije - konzumacije hrane i pića za goste Šefa Odjeljenja za javnu bezbjednost Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga avio prevoza - avio karata za zaposlenike Vlade i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 14 Konkurentski postupak
Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Konkurentski postupak
Nabavka usluga reprezentacije za goste gradonačelnika LOT 1 - LOT 4 Nabavka neprioritetnih usluga
Nabavka usluga avio prevoza - avio karte za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika i kadeta za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nabavka neprioritetnih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -13-001446/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru -13-001448/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Odluka o izboru -13-001447/17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Nabavku radijatora za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat Konkurentski postupak
Nabavka usluga avio prevoza putnika za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Набавка и уградља клима уређаја за потребе Одјељења за образовање Лот 1 - Лот 2 Konkurentski postupak
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za potrebe Kancelarije za upravljenje javnom imovinom - 7 lotova Otvoreni postupak
Nabavka aparata za molekularnu dijagnostiku u realnom vremenu (RT PCR) Pregovaracki postupak
Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Obavjestenje
Nabavka radova - 2 lota za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka uniforme (radne odjeće i obuće) za domare za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Izvještaj o realizaciji ugovora broj: 13-001111/20 Informacija o realizaciji ugovora
Nabavka radova na uređenju dvorišta (izgradnja terena za male sportove, parkinga, ograđivanje i uređenje dvorišta) JU Prve osnovne škole - PŠ Brezik Otvoreni postupak
Набавка радова на изградњи надстрешнице за возила Otvoreni postupak
Набавка и инсталирање рутера за потребе Одјељења за јавни регистар Otvoreni postupak
Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric sa jednom dozom vakcine)) za sezonu 2020/2021 za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pregovaracki postupak
Javni poziv za zakup poslovnog prostora od strane Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH Obavjestenje
Nabavka i ugradnja telefonske centrale, aparata i opreme za potrebe Skupštine i Odjeljenja za javne poslove - 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova na sanaciji objekata Civilne zaštite - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka posebnog materijala za potrebe Civilne zaštite za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Otvoreni postupak
Nabavka štampanog materijala, obrazaca i dr. za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka reklamnog materijala, poklona, pehara i dr.za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 20 lotova Otvoreni postupak
Nabavka stručne literature za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka i instaliranje rutera za potrebe Odjeljenja za javni registar Otvoreni postupak
Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Pregovaracki postupak
„Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” Pregovaracki postupak
Nabavka štampanog materijala, obrazaca i dr. za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka vozila za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Otvoreni postupak
Nabavka usluga čišćenja i održavanja čistoće u objektima Vlade i institucijama BD BiH za period 2021., 2022. i 2023. godinu Otvoreni postupak
Nabavka radova na izgradnji objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda - 8 lotova Otvoreni postupak
Nabvaka usluga održavanja i servisiranja uređaja i softvera za potrebe Pravosuđa - 5 lotova Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme i potrepština za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH - 3 lota Otvoreni postupak
Nabavka novogodišnjih poklon paketa za potrebe Kabineta gradonačelnika i Skupštine - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu - 6 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluga javne kuhinje za 2021. godinu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Otvoreni postupak
Nabavka reklamnog materijala i poklona za odlazak u penziju za potrebe Odjeljenje za javnu bezbjednost - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka klima uređaja za potrebe Kancelarije gradonačelnika Otvoreni postupak
Nabavka vatrenog oružja za lovočuvare i čuvare šuma za potrebe Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka opreme za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka poklona zbog odlaska u penziju zaposlenika za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Otvoreni postupak
Nabavka radova na dva objekta mjesnih zajednica BD BiH - II faza - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka radova na tekućem održavanju izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječe i krčenje drveća za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka ukrasnog bilja i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području BD BiH u toku 2021. godine za potrebe Ojdlejenja za javne poslove Otvoreni postupak
Nabvaka radova na sanacije krovišta i stropne konstrukcije zgrade "Stari kombinat" za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
nabavka radova na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2021. godinu za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni postupak
Nabavka dijelova uniforme i opreme za Sudsku policiju Otvoreni postupak
Nabavka lopti za osnovne i srednje škole za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Otvoreni postupak
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota Otvoreni postupak
Nabavka vatrenog oružja za lovočuvare i čuvare šuma za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni postupak
Nabavka materijala za tekuće održavanje školskih objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 4 lota Otvoreni postupak
Nabavka aplikativnog softvera Glavne knjige Trezora, usluge izrade modula elektronskog KUF-a i KIF-a za potrebe Direkcije za finansije Pregovaracki postupak
Nabavka i isporuka uniforme za potrebe domara u Odjeljenju za obrazovanje Otvoreni postupak
Izgradnja javne rasvjete u MZ Ilićka, MZ Rijeke, MZ Krepšić 1, MZ Krepšić 2 i MZ Seonjaci za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove - 5 lotova Otvoreni postupak
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove - 5 lotova Otvoreni postupak
Nabavka usluga čišćenja i održavanja čistoće za potrebe Odjeljenja za obrazovanje u toku 2022., 2023. i 2024. godine Otvoreni postupak
Nabavka usluga projektovanja individualnih stambenih objekata-rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka opreme za opremanje centralne kuhinje za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Otvoreni postupak
Nabavka radova za izgradnju nadstrešnice za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko - PŠ Grčica Otvoreni postupak
Nabavka usluga čišećnja i održavanja čistoće za potrebe Vlade i institucija BD BiH za 2022., 2023. i 2024. godinu Otvoreni postupak
Nabavka i zamjena kotla za centralno grijanje za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići Brčko Otvoreni postupak
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade stručne ocjene stanja objekata otvorenih bazena u BD BiH za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni postupak
Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala za potrebe Odjeljenja za javne poslove Otvoreni postupak