Налазите се овде: Дом Users Боро Тошић

Боро Тошић

 Наслов   Врста 
Usluge servisa sistema radio veze za potrebe Policije Brčko distrika BiH Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja semafora za potrebe SRC "Blatuša" (mali fudbal i rukomet) Konkurentski postupak
Nabavka automehaničarskog alata sa pokretnim ormarom i ostali alati. Po tehničkoj specifikaciji Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odbora za zapošljavanje Konkurentski postupak
Usluge umrežavanja čuvara šuma i lovočuvara mobilnim telefonima radi boljeg komuniciranja sa inspekcijom, policijom i vatrogascima Konkurentski postupak
Nabavka usluga održavanja integrisanog sistema tehničke zaštite Konkurentski postupak
Nabavka alu graviranih pločica (za vrata, sto i sl.) i vizit karti Konkurentski postupak
Nabavka i sadnja drvorednih sadnica za linijsko zelenilo pored saobraćajnice oko nove zgrade Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko (centralna škola i područna škola) Konkurentski postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji mokrog čvora za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3 LOT-a Konkurentski postupak
Rektifikacija, kalibracija i čišćenje geodetskih instrumenata Konkurentski postupak
Nabavka opreme za izvođenje mašinske i elektro prakse za potrebe JU Tehničke škole Brčko Konkurentski postupak
nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe osnovnih škola Konkurentski postupak
iznamljivanje servera za Direkciju za finansije Konkurentski postupak
Nabavka ušnih markica za svinje i junad Konkurentski postupak
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja izvođenja radova i upotrebljenih materijala na području Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Usluge popravki i održavanja opreme u zgradi bivšeg Instituta za uljarice - održavanje centralnog grijanja, klima uređaja Konkurentski postupak
Nabavka radova na izgradnji hidrantske mreže za potrebe JU Jedanaeste osnovne škole Zovik Konkurentski postupak
Nabavka ušnih markica za svinje i jagnjad Konkurentski postupak
Nabavka usluga zamjene mehanizma za otvaranje i sanaciija rolo vrata na vatrogasnom domu Brčko Konkurentski postupak
Nabavka startera, punjača akumulatora i vazdušnog kompresora za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 10 Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave mašinstva i obrade metala za potrebe JU Tehničke škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar Konkurentski postupak
Nabavka usluga geodetskog snimanja deponija na kojima se vrši odlaganje izvađenog materijala iz vodotoka Konkurentski postupak
Nabavka ventilatora pozitivnog pritiska za vatrogasna vozila za područne vatrogasne domove Konkurentski postupak
Nabavke usluga servisiranja opreme CNC laboratorije za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH Konkurentski postupak
Nabavka roba oprema za gorsku službu spašavanja (GSS) 2 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka usluga održavanja liftova za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka motornog ulja i maziva i za potrebe Policije Brčko distrika BiH Konkurentski postupak
servisiranja fontana Konkurentski postupak
nabavki lijekova u veterinarstvu Konkurentski postupak
Nabavka sjemena i azota Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Anex II dio B za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH - pravne usluge br. 10/20 od 07.08.20. god. Nabavka neprioritetnih usluga
Nabava sitnih dijelova za potrebe PVJ, CZ i OiO Konkurentski postupak
Nabavka usluga održavnja lifta u Službi za arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga servisa, validacije, popravke i održavanje opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenje za javno zdravstvo 10 LOT-ova Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka ulja i maziva za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka igračaka za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Konkurentski postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge- Pododjeljenja za Javno zdravstvo Konkurentski postupak
Nabavka opreme za ventilaciju izduvnih gasova za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka zaštitne kacige sa vizirom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka test kitova za potrebe Policije Brčko distrikta BIH Konkurentski postupak