Налазите се овде: Дом Users Боро Тошић

Боро Тошић

 Наслов   Врста 
Nabavka motocikla Konkurentski postupak
Nabavka pluga i svrdla za potrebe JU Poljoprivredne i ugostiteljske škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka kosilica, trimetra i motornih pila i uređaja za čišćenje lišća i trave 2 LOT-a Konkurentski postupak
2 LOT-a Rekonstrukcija i završetak ograda oko škola Konkurentski postupak
Nabavka poljoprivrednog materijala za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka policijskih legitimacija, znački i činova 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka pumpe za pranje vatrogasnih vozila za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Konkurentski postupak
Nabavka digitalne vage za precizno mjerenje za potrebe Policije BD BiH Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla u kotlovnici objekta JU Tehnička škola Brčko Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja cisterne za lož ulje Konkurentski postupak
Nabavka kosačica i trimera 2 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka licenci za antivirus program za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva na području Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka kanti za otpatke i saksija za cvijeće 2 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka materijala za odbranu od poplava Konkurentski postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala - 10 LOT-ova Konkurentski postupak
Nabavka kosačice - traktora za potrebe JU Desete onsovne škole Bijela Konkurentski postupak
Nabavka usluga servisa vatrogasnih pumpi na vozilima, 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka usluga čišćenja oluka za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka HTZ opreme - radna odijela, za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka opreme za učenike sa posebnim potrebama za učešće na Specijalnoj olimpijadi za potrebe JU Treće osnovne škole Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka elektro-tehničkog materijala za popravku i održavanje Doma kulture u Brčkom Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja zaštitne folije na prozore 2 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka prenosivog ručnog radara za registraciju prekršaja u saobraćaju sa foto i video zapisom, sa setom za noćno snimanje prekršaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Usluge uvezivanja službenih glasnika u knjigu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka "Optički sistem" za potrebe policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (za mikrobiologiju) za potrebe Pododjeljenja za javno zdravstvo Konkurentski postupak
Nabavka digitalnih diktafona za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka balističkih kaciga za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka terenske opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala (hemijska laboratorija) Konkurentski postupak
Nabavka antirirus licence - produženja za 2019. godinu Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja ventilacije u prostoru kafe kuhinje predviđene za pušače Konkurentski postupak
Servis sistema radio veza, za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka ručnog alata za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka radova na rasvjeti JU Prva osnovna škola PŠ Ilićka Konkurentski postupak
Nabavka kosačice za potrebe JU Ekonomske škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka poklona za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka usluga ispitivanja kvaliteta površinskih voda-monitoring kvaliteta površinskih voda na području Brčko distrikta BiH za 2019., 2020. i 2021. godinu Konkurentski postupak
Nabavka logopedskih instrumenata i didaktičkog materijala za djecu sa govorno jezičkim smetnjama i nabavka testovnog materijala, 2 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavke opreme za arhiviranje Konkurentski postupak
Nabavka forenzičkog materijala za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka i zamjena stakla u prostorijama Tužilaštva Konkurentski postupak
Nabavka laserskog daljinomjera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka prenosivog ručnog radara za registraciju prekršaja u saobraćaju sa foto i video zapisom, sa setom za noćno snimanje prekršaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka uniformi za kuhare i vaspitače za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Konkurentski postupak
Nabavka radova na uređenju građevinskog prostora objekta Gradski stadion - izrada građevinske rasvjete i građevinskog električnog priključka Konkurentski postupak
Nabavka motocikla za čuvara šuma Konkurentski postupak
Nabavka tonera za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka sportske i druge opreme za potrebe JU Gimnazije "Vaso Pelagić" i JU Ekonomske škole Brčko 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka opreme za izvođenje mašinske i elektro prakse za potrebe JU Tehničke škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka materijala za održavanje objekata 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za 2019 godinu. 3 LOT-a za potrebe Kancelarija gradonačelnika Konkurentski postupak
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za 2019 godinu. 3 LOT-a za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka usluga održavanja i popravke trimera i kosilica za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Usluge kasko osiguranja za službeno vozilo tip "Volkswagen Passat B8 2.0 TDI Comfortline" Konkurentski postupak
Nabavka laserskih daljinomjera za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga štampanja monografije za potrebe JU Ekonomske škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja klima uređaja, 2 LOT-a Konkurentski postupak
Radovi na rekonstrukciji puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH, 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica, 6 LOT-ova Konkurentski postupak
Nabavka i montaža venecijanera za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2019. godine Konkurentski postupak
Nabavka radova na sanaciji postojećeg bunara za potrebe JU Prve OŠ - PŠ Ražljevo Konkurentski postupak
Nabavka lijekova u veterinarstvu Konkurentski postupak
Nabavka traktora-kosilice za potrebe JU Dvanaeste osnovne škole Ulice Konkurentski postupak
Nabavka kaciga za motocikliste Konkurentski postupak
Usluge iznajmljivanja servera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka radova na zamjeni prozora na fiskulturnoj dvorani, sanacija fasade i zamjena oluka za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka materijala za rad vatrogasne, deminerske, OiO i FTO jedinice Konkurentski postupak
Nabavka i motaža roletni za prozore i trakastih zavjesa Konkurentski postupak
Nabavka zavjesa i karnišli za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko Konkurentski postupak
Nabavka usluga geodetskog snimanja deponija na kojima se vrši odlaganje izvađenog materijala iz vodotoka Konkurentski postupak
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Konkurentski postupak
Nabavka motornog ulja i maziva 3 LOT-a Konkurentski postupak
Nabavka materijala za odbranu od poplava Konkurentski postupak
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko Konkurentski postupak
Nabavka pločica sa natpisom na vratima Konkurentski postupak
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca Konkurentski postupak
Usluga prežnjnja freona iz čilera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka osvježavajućih napitaka – bezalkoholnih pića za potrebe reprezentacije Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u 2019. godinu. Konkurentski postupak
Nabavka forenzičkog potrošnog materijala Konkurentski postupak
Nabavka i ugradnja reflektora za potrebe gradske Galerije i Vijećnice Konkurentski postupak
Nabavka i dostava opreme za potrebe muzejske zbirke Odljeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Konkurentski postupak
Nabavka i dostava alata i sitnog inventara za potrebe muzejske zbirke Odljeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Konkurentski postupak
Nabavka žarulja za reflektrore za potrebe Doma kulture u Brčkom Konkurentski postupak
Bušenje subarterskog bunara u dijelu urbanog područja Sandići (Lujići-Stokanovići) Konkurentski postupak
Nabavka radova na spajanju na kanalizacionu mrežu (Kovačići) u MZ Grbavica Konkurentski postupak
Nabavka brikete za grijanje za Veterinarsku stanicu Gornji Rahić Konkurentski postupak
Nabavka i isporuka četiri uređaja za čitanje mikročipova za pse sa kompletnom opremom Konkurentski postupak
Nabavka i montaža metalnih polica za čuvanje predmeta u pisarnici Tužilaštva Konkurentski postupak
Nabavka usluga jvnog informisanja i odnosa sa javnošću Konkurentski postupak
Usluge ponovne procjene radnih mjesta za utvrđivanje staža sa uvećanim trajanjem za potrebe Odljeljenja za javnu sigurnost Konkurentski postupak
Nabavka mašine za pranje suđa za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka aparata za dijagnostiku za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka opreme za digitalnu forenziku za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak
Nabavka usluga atestiranja specijalnih vatrogasnih ljestava i protiivpožarne opreme Konkurentski postupak
Nabavka graviranih pločica i indentifikacionih kartica za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Konkurentski postupak