Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o poništenju ugovora za Lot 7 13-001508/20 12:15 26.08.2020.
Odluka o dodjeli ugovora 13-001508/20 12:09 26.08.2020.
Odluka o dodjeli ugovora 13-001508/20 12:06 26.08.2020.
Održavanje softvera za poresku upravu 13-002193/20 11:59 26.08.2020.
Odluka o pokretanju postupka 13-001782/20 14:35 24.08.2020.
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-002184/20 13:40 21.08.2020.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-001734/20 Nabavka usluga izrade regulacionog plana Centar 12:16 20.08.2020.
Javni poziv za zakup poslovnog prostora od strane Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj BD BiH 03/20 14:05 19.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002066/20 Nabavka vakcine protiv sezonske gripe (Inaktivirana četverovalentna vakcina protiv gripe za odrasle sa aktualnim sojevima, jednodozno pakovanje (jedan špric s... 08:42 19.08.2020.
Odluka o dodjeli ugovora 13-001725/20 12:36 18.08.2020.
Odluka o dodjeli ugovora 13-000339/20 11:58 18.08.2020.
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku i Tenderska dokumentacija Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13:32 17.08.2020.
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002256/20 od 07.08.2020. godine Nabavka zaštitnih rukavica za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa (COVID-19) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13:31 17.08.2020.
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj 13-002183/20 Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju 12:15 14.08.2020.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-002183/20 Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju 08:59 14.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001567/20 Nabavka startera, punjača akumulatora i vazdušnog kompresora za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 14:52 12.08.2020.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru (lot 1 i 2) Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 14:44 12.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001503/20 Nabavka radova na izgradnji hidrantske mreže za potrebe JU Jedanaeste osnovne škole Zovik 14:38 12.08.2020.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001362/20 od 03.08.2020. godine "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" 14:35 12.08.2020.
Odluka o poništenju postupka za Lot 9 13-001367/20 14:29 12.08.2020.