Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.SuPK-97/18 od 19.01.2018. godine Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 11:43 09.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000436/18 od 06.02.2018. godine Nabavka i isporuka plastičnih buradi za vodu za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:28 09.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13.9-04.1-44/18 (13-000469/18) Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 13:33 08.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj SuPK-95/18 (13-000361/18) Nabavka IP telefonskog sistema, IP telefona i odgovarajućeg softvera i licenci za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH 13:37 07.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000434/18 od 06.02.2018. godine Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:21 07.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000108/18 Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko 08:26 06.02.2018.
Poziv za učešće broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu 13:03 05.02.2018.
Tenderska dokumentacija broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu 13:02 05.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000339/18 Održavanje javne rasvjete na prostoru Brčko distrikta BiH za 2018. godinu 13:01 05.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000250/18 od 25.01.2018. godine Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH 11:26 05.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000346/18 od 31.01.2018. godine Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete O�... 10:19 05.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000289/18 od 26.01.2018. godine Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) 08:23 05.02.2018.
Odluka o poništenju 13-003626/17 09:24 02.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002197/17 Nabavka usluga izrade katastarskog softvera za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH 15:06 01.02.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj 13-003128/17 Nabavka softvera za podržavanje radnih procesa vezano za provedbu zakona o fiskalizaciji za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 14:22 01.02.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003443/17 od 29.01.2018. Nabava i isporuku usluge štampanja, za potrebe Odjela za Evropske integracije i međunarodnu saradnju 12:33 01.02.2018.
Odluka o izboru 13-001415/17 10:59 01.02.2018.
Odluka o izboru 13-001362/17 10:45 01.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000245/18 od 24.01.2018. godine Nabavka pokretnih regala za potrebe Odjeljenja za javni registar 12:24 31.01.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2) br. 13-003255/17 od 25.01.2018. godine Nabavka namještaja za potrebe osnovnih škola - 2 lota 09:26 31.01.2018.